Kategóriák
Uncat

ÁLOM VAGY VALÓSÁG?

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
ÁLOM VAGY VALÓSÁG?
/

MIÉRT SZEGÉNY A MAGYAR NEMZET? 

Azért, mert nincs benne igazságszeretet. 

És ezért nem a kormány a felelős, mert az Ő dolga nem az, hogy megszerettesse velünk az igazságot, hanem az, hogy meggyűlöltesse velünk azt, amit életnek hiszünk. 

Az igazságszeretet hiányáért azok a felelősek, akik bár megismerték, nem mutatták meg másoknak. 

Egyszerű kérdés:

Amikor az ember álmodik, tudja-e, hogy álmodik?

És most?

Tudod-e, hogy álmodsz?

Az is valóságosnak tűnik, és ez is.

Melyik az álom? Ez, vagy az?

Kemény, mi?

Akkor, nem tudom, hogy álmodok. Most pedig azt hiszem, hogy ez a valóság.

A különbség az álom és aközött, amit valóságnak hiszünk, az, hogy itt legalább szól valaki az embernek, hogy álmodik, de ott már senki. ☺️

Itt sem emlékszem arra, hogy megszülettem, és az álomban sem emlékszem a kezdetre.

Van, ki fel akar kelni ebből az álomból. Van, aki nem.

Van, akit hiába is ébresztenek, ragaszkodik ehhez az álomhoz, még akkor is, ha fáj.

Másik egyszerű kérdés:

Miért nem jut eszünkbe mindig, amit álmodunk?

Azért, mert az álom nem az észben van, hanem a lélekben.

Az, hogy az eszünkbe jut, azért van, mert Isten megengedi. Az álom nem az észben van. Oda kell jusson valahogy.

Tehát, ha álmodik az ember, és közben meghal, akkor az álom sosem jut az eszébe, és véget sem ér.

És az álom folytatódik, mintha mindig is abban az álomban élt volna ő. És épp olyan valóságos lesz, mint az, amit most valóságnak hisz. Ebből következik, hogy nem mindegy, milyen 'álom' közben hal meg az ember, mert az egy jó ideig nem ér véget. 

Nem kell magammal vigyem az asszonyt és a kutyámat, sem az autómat, mert ott van készen minden, amire szükségem van.

„Mert a miként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában:

És hatalmat ada néki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia.

Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, a melyben mindazok, a kik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,

És kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.

Én semmit sem cselekedhetem magamtól; a mint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem, az Atyáét.” 

Jn 5:26…

És miért nem jutnak eszébe az embernek az álmok? Mert más dolgokat juttat eszébe, más dolgokkal tölti meg az eszét a világ. Ekképp igaz, hogy a 'Sátán' az eszünkön keresztül tart rabságban minket. A tudásom keresztül, a vélt tudásom keresztül, a tudás fáján keresztül.

Jézus Krisztus szava pedig az élet fája, ami által feltámadhat a vélt tudásból, a halálból, aki megismeri Őt.

Ennyi az EGÉSZ.