Kategóriák
Uncat

ÁLDOTT ELLENSÉG

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
ÁLDOTT ELLENSÉG
/

Elvont gondolatok EGY-szerűen.

Miért mondja Jézus, hogy szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket?