Kategóriák
Uncat

AKINEK VAN FÖLDI OTTHONA, AZ ÉGIT NEM ISMERHETI

Ha van földi otthonom, a mennyek országát nem hirdethetem. Ha a lentit az otthonomnak tudom nevezni, hogyan beszélhetnék a fenti otthonomról? És hiteles lehetnék-e, ha megtenném, vagy inkább kétszívű? Aki a földit otthonnak tudja nevezni, a földivel azonosul, nem pedig a mennyeivel. Aki pedig a földivel azonosul, és a földire tekint, hogyan beszélhetne a mennyeiről?

Akinek van földi otthona, úgy éljen, mintha nem volna. 1Kor 7:29 Mit jelent ez? Azt, hogy a földi otthonát teljes mértékben Isten kezébe helyezi, az Ő akaratára bízza. Azt, hogy a földi otthon, nem egy olyan hely számára, ami felemészti az ő lelkét, hanem az imádság háza, ahol Isten akarata, életet adó igazsága, meg tud nyilvánulni mások szabadulására.

Amennyiben ez nem így van, a földi otthon elválaszt a mennyeitől. Ez esetben pedig jobb hajléktalannak lenni, mint földi otthont birtokolni.

Emlékezzetek, mit mondott Jézus: „Az ember Fiának nincs hova fejét lehajtani.” Mt 8:20

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;

Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” Mt 6:19

Aki elengedi földi otthonát Isten országáért, megnyerte az örök otthon ajándékát, és a földön is megkapja, amire igazán szüksége van. Aki pedig a földi otthonért dolgozik, sokat kell szenvednie, amíg végül megérti, hogy az igazaknak és az élőknek nem lehet otthonuk a hiábavalóság.

„Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, a ki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangyéliomért,

A ki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet.

„A ki szereti a maga életét, elveszti azt; és a ki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt.” Jn 12:25

Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők.” Mk 10:29