Kategóriák
Uncat

A POKOLTÓL VALÓ FÉLELEM SENKIT SEM JUTTAT A MENNYBE

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
A POKOLTÓL VALÓ FÉLELEM SENKIT SEM JUTTAT A MENNYBE
/

Vannak, akik azt hiszik, hogy Isten késik az ígérettel, vagy pedig nem igaz, amit mondott az Ő gyermekei által. Ezért elfordulva az Ő szavától visszamennek az anyag és a test szolgálatába. Ők azok, akik hamis érdekből fordultak Hozzá, és nem azzal a vággyal, hogy megismerjék Őt, mert megundorodtak a test és a hiábavalóság szolgálatától, és vágynak az igazság ismeretére. 

Noha az út elején megengedi Isten, hogy némelyek a pokoltól való félelemtől forduljanak Hozzá, azt akarja, hogy a félelem helyét átvegye az igazság megismerésének öröme. 

Azért mondja nekünk, hogy éhezzük, és szomjazzuk az igazságot, és kívánjuk, hogy Ő töltse be minden igényünket, mert ha ez megtörténik, a bűn és a hiábavalóság szeretetét átveszi a mennyek országának szeretete, és azáltal szabaddá válik a lélek. Ha ez a váltás nem történik meg az ember szívében, mintsem, hogy langyosságban maradjon, Isten engedni fogja, hogy visszamenjen a törvény alá, az anyag szolgálatába, hogy erőteljesen szembesüljön azzal, hogy mit jelent a test kívánságáért elutasítani az igazságot, Krisztus beszédét. Ezt mondja Pál: 

„Átadjuk az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján.” 1Kor 5:5 

„…megtompultak az ő elméik. Mert ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az ó szövetség olvasásánál felfedetlenül, mivelhogy a Krisztusban tűnik el;

Sőt mind máig, a mikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívökre.

Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel.

Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.” 2Kor 3:14

Bár az út elején Isten megengedi a pokoltól való félelmet is, hogy az ember valamiképp elforduljon a bűntől, és a lélek megmeneküljön, nyilvánvalóvá teszi, hogy a pokoltól való félelem senkit sem juttat a mennyek országába, csak az Ő szava iránti szomjúság, és a mennyek országa iránti vágyakozás. Aki ezt nem kéri, és nem kapja meg Tőle, automatikusan visszakerül a test és a törvény szolgálatába. 

A mennyek országáról ezt mondja Isten gyermeke: „Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.” 1Kor 2:9 

Tehát az emberi értelem számára elképzelhetetlen, és felfoghatatlan, amit Isten ajándékba ad azoknak, akik keresik Őt. Viszont mivel a mennyek országa ajándék, nem kényszerítheti rá senkire. Ezért csak azok fogják meglátni, akiket az igazság, a Krisztus szava iránti szeretet motivál, nem pedig a pokoltól való félelem. 

„Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!

De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Annakokáért szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.” 2Pet 3:9 

Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok! 

https://kialtoszo.hu/mit-jelent-a-mennyek-orszaga/

https://kialtoszo.hu/a-damaszkuszi-ut-jelentese/