Kategóriák
Uncat

A LEGTÖBB, AMIT EGY APA ADHAT A GYERMEKÉNEK

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
A LEGTÖBB, AMIT EGY APA ADHAT A GYERMEKÉNEK
/

Álomban találkoztam a negyedik gyerekeddel. Ő volt a legszebb az egész közül. Na de ez hogy lehetséges, amikor neked csak három van? 😊

Egy kis gyerekszállón voltunk. Sok gyerek volt ott. Talán csak én voltam felnőtt az egész közül, valamint te és a feleséged. Láttam mindhárom földi gyerekedet. A nagyobbikkal váltottam is néhány szót. Viszont az álomban ő meglepően nagy volt. Magasságra is 1.80 fölött volt. Az öccse meg a húga még 'normális' gyermekméretűek voltak. 

Azonban a negyedik gyermeked, aki fiú volt, az egy gyönyörűséges, értelmes, aranyos kisgyermek volt. Valósággal ragyogott. Igazi öröm volt vele beszélgetni. 

A megértés, amit kaptam: 

Ezt mondja Jézus: 

„ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképen nem mentek be a mennyeknek országába.” Mt 18:3 

A megtérés szót eltorzította a világ, mert ha az ember hallja, sokkal inkább betérést lát a maga szemei előtt, mint betérés egy vallási szervezetbe, szektába, .de Ő nem erre gondolt. 

Akkor miből is kéne megtérni, és hova? A megtérés lényegét Jézus teljesen egyértelművé teszi ezzel a kijelentéssel. 

Az elbukott Ádám én vagyok, az elbukott Ádám te vagy. Az elbukott Ádám egyenként mindenki, aki kijött a gyermekkorból. A férfiak és nők egyaránt, mind elbukott Ádámok. Ugyanis a tiszta Ádám nem férfi volt, hanem ember. Férfi és nő egyben. Csak azután vétetett ki belőle az asszony, miután megjelent benne a kettősség, a kétség Istennel szemben. Úgy vált ő férfivá. Arról, hogy mi az Ádám és Éva jelentése, a „Szabadulás lépésről lépésre” című felvételben hallhatsz. https://kialtoszo.hu/szabadulas-lepesrol-lepesre/

És igen. A mi esetünkben a gyermekkor volt az éden, ahonnét kijöttünk, azáltal, hogy elvesztettük a gyermeki ártatlanságunkat. Ennek földi bizonyítéka az első szexuális aktus, amikortól már nem vagyunk gyermekek, és amikortól belépünk a felnőtti korba. Amikortól 'fenevad természetűvé' kezdtünk válni. 

Mit tesz a fenevad az ártatlan áldozattal? Elveszi (pl. feleségül), magáévá teszi (birtokolja), elveszi az ártatlanságát (gyermekiségét), és elkezdődik a felnőttkor, az édenen kívüli állapot, vagy ahogy Jézus mondja, külső sötétség ugyanis a felnőttiség által kezd besötétülni számunkra a világ. És minél felnőttibbek vagyunk, annál gyorsabban haladunk a szív bekeményedése, és a lélek eltorzulása, avagy a halál irányába. 

Azonban az Úristen felkínálja számunkra, hogy újból gyermekek legyünk, de még itt a Földön. Igen ám, de hogyan, milyen tudomány szerint tudna a felnőtt gyermek lenni? Hisz épp a tudomány (tudás fájának gyümölcse) tette őt felnőtté. Ezért mondja Isten, hogy a tudás fájának gyümölcse (a bűn) halálba visz. (Különben meg sem kéne halnunk.) Az újjászületés és az örök élet pedig Isten kegyelmi ajándéka, mert azt senki meg nem szerezheti semmilyen felnőtti módszerrel. Az egyetlen dolog, amit egyetlen felnőtt sem érhet el az, hogy újból gyermek legyen. Ez pont olyan, mint a legnagyobb luxus, amelyet egyetlen gazdag ember sem engedhet meg magának, nem más, mint a szegénység. 

Ezért a gyermekséget vagy megkapja az ember Istentől ajándékba, vagy pedig bekeményedett felnőttként, megkérgesedett, fenevaddá vált felnőtti lélekként végzi be a földi életét. És így vész kárba a lélek, ugyanis ahogy semmi sem vész el, csak átalakul, úgy a lélek sem tud elveszni, csak átalakulni. Torzulni, pokolivá válni, illetve gyermekivé, angyalivá válni. 

Ezért van, aki hatalmas fájdalmak, félelmek között hal meg, telve nehezteléssel, gyűlölettel, és van aki megboldogul… Nyugtával dicsérd a napot. Avagy minden jó, ha a vége jó. Így mondták a régiek. 😊

Tehát, mivel a felnőttnek nincs semmije, ami által gyermekké válhatna, ezért a gyermekké válás (újjászületés) ajándék Istentől. (Rm 6:23)

És itt jön képbe az álom, a negyedik gyermek, aki valójában te voltál. Az újjászületett komám. Azt nem tudom, hogy álltok Istennel. Viszont abban teljesen biztos vagyok, hogy Isten téged folyamatosan szólít, amire vonatkozóan bizonyára te is kapsz jeleket. …mert akikre nincs Neki gondja, azokat a személyeket elém sem hozza. Tehát nem tudom, mennyire kölcsönös a ragaszkodás. Viszont álomban az újszülött komámat láttam Isten szemével, aki egy gyönyörűséges, ragyogó gyermek. Mert nincs olyan szép gyermek a földre születettek között, mint amilyenné formálja az Ő gyermekei lelkét a Mindenható Isten még itt a Földön. 

Noha a gyermekeid ártatlanságában egy bizonyos korig láthattad Isten dicsőségét, egy idő után már belülről kell azt lásd a te újszülött lelkedben. 

Ugyanis a külső hatásokra, szép lassan ők is kimennek az édenből, és elveszítik azt a ragyogást, ami még a legelején megvolt bennük. (Ezt jelenti, hogy a nagyobbik fiad, már hatalmas volt.) Amennyiben az ember nem látja a gyermeket sem az ő földi gyermekeiben, sem magában, intenzív romlásnak indul az ő lelke, megkárosul, rosszabb esetben kárba vész, végleg elkárhozik. 

Azt mondja Jézus, aki testtől született, test azt (testi az). Aki Lélektől született, lélek az (lelki az). Ezért szükséges az embernek újonnan születni Lélek által. Különben nem láthatja Isten országát. 

János evangéliumának 3. részében beszél Jézus az újjászületésről. Amennyiben az megtörténik, és az ember elindul ezen az úton, még olyan is lehet, hogy az ő testi gyermekei, a korosodó földi apjukban látják majd meg az igazi gyermeket, aminek látványa által, majd ők is megkívánják, hogy gyermekké váljanak. És ez a legtöbb, amit egy látszólag felnőtt adhat egy látszólag gyermeknek. 😊 

Az előző álom, ami figyelmeztetés volt Zoltánnak, és amit ő hálával fogadott, a Creeme Brulee rol szólt, ami a földi jutalmat és a hamis motivációt jelképezte, ami által felnőtté vannak téve, és a felnőttiségben vannak tartva az emberek a szó legrosszabb értelmében. (Anyagiak, hírnév, emberek elismerése, dicsérete stb.)

(Én akkor nem tudtam a választási kampányról, mert egyáltalán nem foglalkoztatott. Azonban Isten már akkor tudta, ki lesz a polgármester Gyergyóban.) 

Ezért az a figyelmeztetés, nem csupán Zoltánnak figyelmeztetés, hanem mindenkinek, aki megértheti a lényeget, miszerint a hamis motiváció, a hamis dicséret, a hamis fizetség, hogy tesz minket keményszívű felnőtté a szó legrosszabb értelmében, és hogy tart minket benne abban az állapotban, azáltal elzárva lelkünket Isten Lelkétől. 

https://kialtoszo.hu/figyelmeztetes-nagy-zoltan-polgarmesterjeloltnek/

Még csupán egyetlen kérdés, amit kifejtek egy közelgő hanganyagban, és azzal zárom is soraimat. 

Ha két lehetőség közül választhatsz, és mindkettőt nem választhatod, mert kölcsönösen kizárják egymást, anélkül, hogy gondolkodnál túl sokat, melyiket állapotot választod? 

Öntudatos, vagy önfeledt? 

Kemény, mi? 

„Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. 

Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. 

Melyik atya pedig az közületek, a kitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajjon a hal helyett kígyót ád-é néki? 

Avagy ha tojást kér, vajjon skorpiót ád-é néki? 

Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik.”

Lk. 11:9-13. 

https://kialtoszo.hu/miert-neznek-bolondnak/