Kategóriák
Uncat

A LEGNAGYOBB FÖLDI KINCS

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
A LEGNAGYOBB FÖLDI KINCS
/

Melyik a legnagyobb földi kincs? 

Isten kijelentése szerint a legnagyobb kincs az univerzumban a Mennyek Országa, a tökéletesség, ami Isten ajándéka azok számára, akik meglátták a felnőtti élet valóságát, megundorodtak attól, és kívánnak újból gyermekké lenni. Azonban Jézus szavai szerint a mennyek országa nem ebben a világban van, hanem abban a világban, amely láthatatlan az emberi szemek számára. Abban a világban, amelyből Jézusnak megjelent Mózes és Illés. Abban a világban, ahol ígérete szerint Ő helyett készít azok számára, akik itt a Földön feltámadnak a lelki halálból, megismerik az igazságot, és újonnan születnek általa. Tehát a Menny nem a Földön van. 

Feltevődik hát a kérdés, hogy melyik a legnagyobb kincs, amely még itt, a Földön is elérhető. Az Élő Isten, az Ég és a Föld Teremtője, a Mi Atyánk, azt mondja, hogy a legnagyobb földi kincs és ajándék az, hogy az újjászületés által méltókká válunk arra, hogy bizonyságot tegyünk a Mennyek Országáról, ahonnan nap mint nap kapjuk a lelki táplálékot, megértéséket, látásokat, kijelentéseket. A legnagyobb földi kincs az, hogy elmondhatjuk embertársainknak, hogy a Mennyek Országa nem csupán egy vallási ideológia, vagy filozófia, vagy allegória, hanem egy létező valóság, amelyben a gonoszságnak, amit a Földön láthattunk, még csak nyoma sincsen. Egy olyan hely és létállapot, ahol végtelen a tér, megszűnik az idő, és sosem ér véget az élet. A próféta szavai szerint olyan az a hely, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és amit még az emberi képzelet sem tapintott. Ahol mindennek saját fénye van, mert mindent átitat Isten jelenléte. Ezért ott sosincs sötétség, és sosem kell lefeküdni, mert nincs fáradtság, amit ki kéne pihenni. 

A legnagyobb földi kincs tehát a bizonyságtétel, avagy a bizonyságétel, amely állandóan táplálja azokat a személyeket, akik örömmel megtörik, és szétosztják azt a mennyei kenyeret, amelyet naponta kapnak Krisztus lelke által. 

Ezt mondja a királyok Királya, urak Ura: 

„Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, a ki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.” Jn 4:34 

A bizonyságtétel tehát a mennyei táplálék, amely nélkül elveszítjük kapcsolatunkat az éggel. És a legnagyobb kincs a Földön az, hogy már itt fogyaszthatjuk ezt a mennyei táplálékot, amely által mennyeivé formálódunk, és megkapjuk a belépőt a mennybe. Ne feledjük, hogy a szőlőmunkások példázatában mindenki megkapta a legnagyobb fizetséget. Viszont egy sem volt közülük olyan, aki egyáltalán nem munkálkodott a szőlőben. Még a lator is a kereszten, akinek már nem volt alkalma embereket megkeresni, munkálkodott Isten szőlőjében, mert nyilvánosan megbánta, és hangosan megvallotta bűneit, és irgalomért könyörgött. Ekképp az ő példáját és bizonyságát az egész világ megismerte. 

Ezzel szemben sokan ma szégyellik, és elrejtik azt, amit velük tett Isten, az Ég és a Föld Teremtője, miközben titkon abban reménykednek, hogy valahogy nekik is szorít egy helyet Isten az Ő országában. És teszik ezt annak ellenére, hogy egyértelműen ki van jelentve, hogy a gyáváknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. (Jel 21:8) 

Vitathatatlan tény, hogy az újjászületés után a legértékesebb földi kincs a mennyei eledel, ami nem más, mint a bizonyságtétel, a bizonyságétel, aminek jelentése az, hogy mint gyermekek, minden körülmények között örömmel felvállaljuk mindazt, amit velünk tett, és tesz a Jóságos Isten. És elmondjuk, hogy az újjászületés, és az örök élet ajándékát mindenkinek megadja Isten, aki személyesen Tőle kéri. És ehhez nincs szükség semmiféle vallásra, emberi szervezetre, csak alázatos szívre, amely őszintén meg tudja vallani Isten és emberek előtt, hogy bűnös, és nyomorult, és hatalmas szüksége van Krisztus megbocsájtó, és lelket megelevenítő kegyelmére. 

Vajon mondhatja-e magáról bárki is, hogy ő meg akarja látni a mennyek országát, amennyiben azt az eledelt, amely a mennyből száll alá minden nap, nem fogyasztja? Avagy megkaphatja-e valaki a legnagyobb kincset, amennyiben a legnagyobb földi kincset elutasítja, a bizonyságételt nem fogyasztja? 

A Jelenések könyvében az áll, hogy a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Ő mielőtt elhagyta volna a Földet azt mondta, hogy igyuk az Ő vérét, és együk az Ő testét, mert aki issza az Ő vérét és eszi az Ő testét, örök élete van annak. 

Az Ő vérét az issza, aki hallja és ismeri az Ő szavát. Az Ő testét pedig az eszi, aki meg is cselekszi azt. 

Amint egy újszülött sem élhet sokáig táplálék nélkül, úgy, aki újonnan születik, de nem issza a Krisztus vérét, és nem eszi az Ő testét, végleg visszaaludhat abba a világba, amely lelkek millióit taszítja a kárhozatba. 

Van-e bizonyságételed? Iszod-e az Ő vérét? Eszed-e az Ő testét? Kinek az asztaláról táplálkozol? Az ördög asztaláról, vagy pedig arról az asztalról, amelyet az Atya terített az Ő egyszülött fia által a szelídek és az alázatosak szívűek számára? 

Ingyen kaptátok. 

Ingyen adjátok! 

https://kialtoszo.hu/a-vilag-tagulasa-es-szukulese/

https://kialtoszo.hu/a-sarkany-megkotozesenek-jelentese/

https://kialtoszo.hu/szabadulas-lepesrol-lepesre/