Kategóriák
Uncat

A FÖLDI SZERELEMBEN NEM LEHET EGYETÉRTÉS

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
A FÖLDI SZERELEMBEN NEM LEHET EGYETÉRTÉS
/

Akik újjászületnek, nem a férfit és nem a nőt látják egymásban, hanem a gyermeket. Amíg testben élek, testileg férfi maradok, mindazonáltal nem vagyok adósa a testnek, hogy végrehajtsam annak kívánságát, mert lelki vagyok, és Isten gyermeke vagyok. Abban, aki testi értelemben nő, nem láthatom az ellenkező nemű személyt, mert Ő már nem ellenkezik az Atyával, ezért nincs ‘nem’e, csak ‘igen’e az Atya igéje által.

Ha pedig valaki nem ellenkezik az Atyával, Szent Lélek általi örömben van, és nincs szüksége a test általi örömre, amely visszavinné őt a testbe.

Mert vannak heréltek, a kik anyjuk méhéből születtek így; és vannak heréltek, a kiket az emberek heréltek ki; és vannak heréltek, a kik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. A ki beveheti, vegye be. Mt 19:12

„És felelvén, monda nékik Jézus: E világnak fiai házasodnak és férjhez adatnak:

De a kik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, sem nem házasodnak, sem férjhez nem adatnak:

Mert meg sem halhatnak többé: mert hasonlók az angyalokhoz; és az Isten fiai, mivelhogy a feltámadásnak fiai.”

Lk 20:34-36