Kategóriák
Uncat

25 ÉVEN ÁT NEM TUDTAM MEGBOCSÁJTANI

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
25 ÉVEN ÁT NEM TUDTAM MEGBOCSÁJTANI
/

Addig, amíg 25 éven át a vallásomon keresztül (Jehova Tanui) próbáltam megbocsájtani valakinek, nem ment. A kiáltószó hallgatása után ez megtörtént, és jött a fizikai, testi gyógyulás is. A Krisztushoz való személyes fordulás Isten jelenlétébe helyezett. Ez által újra lett bennem írva a múltam, és el tudtam engedni a régi sérelmeket, nehezteléseket. Ez nem az én érdemem, mert ez Krisztus nélkül lehetetlen lett volna. Egy olyan vallásban, ahol a főség elve alapján a Krisztussal való személyes kapcsolat létre sem jöhetett volna, mivel az én fejem a pásztor fedte be. Többek között, ezért is bizonyul hamis vallásnak, a Jehova Tanúi szervezete, amiből Isten figyelmeztetésére, sürgősen ki kell lépni. Nem beszélve arról, hogy a COVID idején a vakcina felvételére ösztönzött. Dicsőség a Mindenható Istennek, valamint Krisztusnak akik kiszabadítottak belőle.

„Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak! És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: Kelj fel és menj el, a hited megtartott téged.”

Lukács 17