Kategóriák
Uncat

ÜZENET AZ EMBERHALÁSZOKNAK

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
ÜZENET AZ EMBERHALÁSZOKNAK
/

Isten álruhába öltözött, hogy az Ő csapdájába csalja azokat, akik a világ csapdájában várakoznak, hogy halálra ítéljék őket. Miután átcsalja a világ foglyait az Őáltala állított csapdába, szabadon engedi őket.

„Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem; A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket.”

KÁIN ÉS ÁBEL TÖRTÉNETÉNEK ÜZENETE