Kategóriák
Minden

SZOMORÚ KARÁCSONY

JÉZUS NEM SZÜLINAPOZNI

HÍVTA A “HALOTTAKAT”,

HANEM ÉLETRE!

ÚGY DÖNTÖTTEM, HOGY EBBEN AZ ÉVBEN, MÁR MOST ELKEZDEK KÉSZÜLŐDNI KARÁCSONYI ÜNNEPEKRE.

Íme az első karácsonyi Kiáltó Szó.
Isten jelenlétében, az Ő tökéletességének fényében azt érzem, hogy annyira szegény vagyok és gyarló, hogy a legtisztább és a legőszintébb dolog, amit adhatok a Teremtőmnek, a könnyeim, amelyeket gyarlóságom és az ő kegyelmének találkozása fakaszt szemeimből.

Drága olvasó! Az ember Isten nélkül még a legparányibb jóságra is alkalmatlan. Aki azt hiszi magáról, hogy jó, de nem ismeri Istent, teljesen biztos, hogy becsapja magát, és másoktól lemásolt pótcselekvésekkel próbálja leplezni szíve gonoszságát, csillapítani lelkiismeretét.
Egy olyan világot élünk, drága embertársak, amelyben a jóság látszatát jóságnak hisszük, és egyre csökkennek az esélyeink arra, hogy valaha is meglássuk, mi a különbség az igazság és annak látszata között, a kegyesség és annak látszata között, a szentség és annak látszata között, a szeretet és annak látszata között…
Az utángyártott termékek, a másolatok és a hamisítványok elárasztották az egész világot. De még az elménket, a szívünket, a lelkünket és a cselekedeteinket is.
Bizonyos emberek jó cselekedete fájdalom könnyeket fakaszt szemeimből, amelyek egyenesen a görcsbe rándult szívemből jönnek, mert az elmém könyörtelenül közli velem, hogy amit most látnak szemeim, azt sokan elhiszik.

Drága olvasó, közeledik a világ legsötétebbik napja, amikor a képmutatás, és a hazugságokra épülő érzelgősség a tetőfokára hág. Ez a nap, még a halál ünnepének napjánál, a halottak napjánál is sötétebb, mert ekkor a legszentebb nevet használja fel a császár az emberi faj megalázására, szisztematikus butítására és leigázására.
A karácsonyi előtti hónapban én nem ünneplésre szólítom az embertársaimat, hanem böjtre. Arra, hogy bevonuljanak a belső szobáikba, elcsendesedjenek, és feltegyenek egy néhány fontos kérdést Istenüknek, embertársaiknak és saját maguknak.
Mit jelent az a szó, hogy karácsony?
Mi köze van a karácsonynak a karácsonyfához?
Miért akarják az emberek egy olyan valakinek a születésnapját ünnepelni, akit nem ismernek, és akire egyáltalán nem kíváncsiak?
Ha egy valós személy az, akinek a születésnapját december 25-re taszították, ez a személy vajon mit szeretne, mit javasolna azoknak, akik a tömegszellem áramlatában ezen a napon készen állnak teljesen hülyét csinálni magukból, ráadásul az ő nevében?
Csendesedjetek el, és böjtöljetek, kérdezzétek meg az Úristent, hogy mi ez a téboly. Kérdezzétek meg magatokat, hogy még meddig szándékoztok részt venni benne, és vajon van-e következménye annak, hogy megalkuvásból, gyávaságból, tetszeni akarásból, jóságot színlelve részt vesztek ebben az őrületben.
Ha ezt az opciót választjátok az attól való pánik helyet, hogy mit fogtok majd vásárolni karácsonyra, és miből, talán megmenekülhettek; talán lehajol hozzátok az ég és a föld teremtője, és megnyitja a szemeiteket, hogy meglássátok, miről szól ez a játszma, ki szervezi azt, és hova vezeti emberek millióit.
Félreértés ne essék! Meggyőződésem, hogy vannak olyan tiszta szívű emberek, akik nem tudják, hogy a Biblia alapján nagyon kicsi az esélye annak, hogy Jézus épp egy napon született azokkal a babiloni, görög, római és egyiptomi istenségekkel és bálványokkal, akik nevét felhasználva leigázta Sátán az emberiséget. Hiszem, hogy kevesen ugyan, de vannak olyanok, akik szívében meghittség és hála lesz ezen a napon !IS!, mert arra fognak mindenek előtt emlékezni, hogy Isten szeretete testté lett, hogy aki ránéz, megmenekülhessen.
Ezek a személyek valószínűleg ismerik is az ünnepeltet, és az ünnepelt is ismeri őket. Na de mi lesz veled, aki egy olyan személynek a születésnapjára készülsz megtébolyodottan, akit nem ismersz, és akit eszed ágában sincs megismerni?
Próbáld meg elképzelni, hogy születésnapodon betódul a házadba megannyi idegen. Elkezdenek lármázni, enni, inni, ordítozni, fajtalankodni, dorbézolni. És egyikőjüket sem érdekli, hogy ki az ünnepelt. Mondd meg őszintén, mit tennél ebben a helyzetben?
És ha ráadásul ez az ünnepeltetés egy olyan napon történne, amikor nincs is születésnapod, enyhén szólva meghökkennél, nemde? Mit tennél te Jézus helyében?
Drága embertárs, a karácsony nem az, aminek látszik, de nem várom, hogy ezt elhidd nekem. Helyette azt javaslom, hogy keress, kutass, kérd Isten segítségét, hogy megadja neked a látást és az ért-elemet, hogy megmenekülj attól, amit az emberiségre hoz ez a világméretű megtévesztés; … mert bizony óriási lesz az ára ennek a lezüllesztett csinnadrattának.
Isten, mint tudjuk elnézi a tudatlanság idejét. De akik ragaszkodnak a tudatlanságukhoz, és az abból származó bűnökhöz és gonoszsághoz, azok menthetetlenek.

Drága olvasó, azt hiszem, egyetérthetünk a következőben. A legtöbb ember, aki részt vesz a karácsonyi őrületben, nem tudja, hogy ki az a személy, akinek a születése napját ünnepli a világ; de nem csupán nem tudja, hanem egyáltalán nem is érdekli, hogy ki volt ő, miért jött, és mit tanított azoknak, akik gyermeki alázattal figyeltek rá.
E szomorú gondolatsor végére én most csak a legfontosabb tanítását fogom beollózni azok számára, akikben még nem aludt ki teljesen a remény sugara, és akiknek még van egy kicsike esélyük arra, hogy Isten kegyelme által megszabaduljanak a tömegszellem gyilkos tengeréből.

Ő azt mondta, hogy ő az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csak őáltala. És ennek jelentését el is magyarázta a tanítványainak.
Sok fontos tanítást adott át nekik, amely révén alkalmassá váltak arra, hogy hallják Istent, és megcselekedjék az Ő akaratát.
Azt hirdette, hogy aki megismeri, megérti, és megcselekszi az ő beszédeit, meg fogja ismerni az igazságot, és az igazság szabaddá teszi őt.
Tehát arra hívott bennünket, hogy ismerjük meg az Ő tanításait, és kezdjük el megcselekedni azokat, mert azáltal átformálódunk, alkalmassá válunk arra, hogy “meghalljuk” a Szent Lélek hangját, amely személyesen kivezet mindenkit ebből a labirintusból. Azt akarta, hogy ne embereket kövessünk, hanem kerüljünk mi is egyenes adásba a Mindenhatóval, mint ő, mert csak ekképp szabadulhatunk meg a halált hozó tévelygésünkből, amelyet az ember vezette társadalom zúdított ránk.

Egész pontosan mitől kellene megszabadulnunk? Nézz körül, és nézz a saját életedre. Nézz magadra akkor, amikor épp nem tereled el a figyelmedet a saját valóságodról a facebbokkal és egyéb pénzen vásárolt lehetőségekkel. És tisztán fogod látni, hogy miből nyerhetsz szabadulást azáltal, hogy megismered, és megcselekszed Krisztus tanítását.
Mit gondolsz, azon személyek közül, akik évről évre részt vesznek a császár által megszervezett karácsonyi őrületben, hányan ismerik az ő beszédeit, és hányan éreznek egy kiolthatatlan vágyat arra, hogy megcselekedjék azokat, hogy egyre tisztábban hallhassák Isten hangját?

Te mit fogsz tenni idén karácsonykor? Ugyanazt, amit eddig is tettél a tömeget követve, félve attól, hogy kilógj a sorból, vagy életedben először azt mondod, hogy elég volt a színjátékból?
Ha még ezen hívás után is ugyanazt fogod tenni, amit a csordaszellem diktál, milyen gyümölcsökre, milyen eredményekre, milyen csodára számítasz? Figyelembe véve, hogy szabad akaratot kaptál te is a Teremtőtől, mekkora az esélyed arra, hogy valaha megmenekülj?
Jeremiás próféta azt mondta, hogy átkozott az, aki emberekbe és saját erejébe veti bizodalmát. A hétköznapi valóság bizonyságot tesz e kijelentés igazságáról. Egyértelműen láthatjuk, hogy a vakok vezetik a világtalanokat, és mindannyian ugyanarra a sorsra jutnak: A szakadékba esnek.
Ragadd meg ezt a hívó szót, és lépj ki a csordából, amelyet a vágóhídra terelnek a császár emberei, a vallási vezetők, a hollywoodi sztárok, a sportarénák gladiátorai, az áltudományos tekintélyek, és a főáramú média fizetett rabszolgái. Fordítsd Isten tökéletes kijelentésére, Krisztusra a tekintetedet, hogy életed legyen; és ne nézz hátra, ne nézz a tengerre, mint Péter, mert ha megteszed, te is visszasüllyedsz a népek, halált hozó tengerébe!

Drága olvasó!
Nincs nagyobb gonoszság, mint a színlelt jóság, és nincs nagyobb hazugság, mint az érzelgős, romantikus, szent hazugság. A betlehemi Kisjézuska az égadta világon senkit sem tud megmenteni. Ő sem tud mást tenni, mint a legtöbb csecsemő: Szó nélkül, naivan szemléli a világot. Viszont az a Krisztus, akit János felismert a Jordán vizében, képes feltámasztani az olyan szellemi halottakat, akik a császár vezénylésére bután részt vesznek a karácsonyi őrületben.

Ne feledd, hogy ő felnőtt. Harminc évesen kezdte el intenzíven a misszióját. És három évig tartott, amíg kijelenthette, hogy ELVÉGEZTETETT. Jézus Krisztus, aki a halála előtt azt mondta, hogy bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek, meg tud menteni, ha megismered és követed az ő szavait. Ha téged továbbra sem érdekel, hogy ki volt Ő valójában, akkor vesd tekinteted a tömegre, hogy lásd, mi felé tartasz, de kérlek ne áltasd magad azzal, hogy karácsonykor valami nagyon jó dolgot cselekszel, amikor évente egyszer kicsit meglágyított kővé dermedt szívedet, és elszaladsz a boltba kínai kőolaj termékeket vásárolni azoknak, akiktől egy kis figyelmet remélsz.

Neked, ki e sorokat olvastad, még nem késő! Készülj az ünnepre. Fogjál neki böjtölni már most, hogy megnyíljon a hallásod és a látásod az Örökkévaló igazságára, hogy meg tudd óvni magad a képmutatás eme eltorzult ünnepén a teljes bevakulástól, a szellemi hanyatlástól, a kárhozattól.

Féltő szeretettel,
“egy Kiáltó Szó a Pusztában”

[mailerlite_form form_id=1]

AZ ÖSSZES HANGANYAG

Vélemény, hozzászólás?