Kategóriák
Uncat

RENDSZERTAN – Miért akarják, hogy ne gondolkodj?

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
RENDSZERTAN – Miért akarják, hogy ne gondolkodj?
/

Mit gondolsz, miért akarják, hogy ne gondolkodj?

Valóban azt akarják, hogy ne gondolkodj, vagy inkább azt, hogy gondolkodj?

Akik megismerték az igazságot, és visszamennek a rendszerbe, a piramis legaljára kerülnek. Ha nem oda kerülnek, tolvajjá váltnak, és elveszítik a lelküket.

Akik a rendszerben vannak, közelebb állnak Istenhez, és az élet igazságához, mint akik a rendszer ellen lázadnak, de az Élő Isten szavát nem ismerik.

Aki gondolkodik, nem a Gondviselőre bízza az életét, hanem a saját gondolatában, tudásában bízik. Ekképp aki gondolkodik, nem lehet gondtalan, nem lehet szabad.

Minél kevesebbet kell gondolkodjon az ember, annál szabadabb. Az egyszerű emberek nem gondolkodnak: Vagy a rendszer gondolkodik helyettük, vagy Isten. E kettő közül választhat az ember, ha gondtalanul szeretne élni. Azonban a rendszeren belül nem létezik tökéletes gondtalanság, mert a rendszer maga sem tökéletes. A modern idők (végidők) rendszerei elhitetik az emberekkel, hogy gondolkodniuk kell, mert van választási lehetőségük. Ezáltal becsapják, a hiábavaló gondolatokban tartják az embereket.

Ezért a földi rendszerek közül a királyság az, amely a legkevésbé van eltávolodva az igazságtól. Minél liberálisabb egy rendszer, annál nagyobb veszély fenyegeti a polgárokat, és annál kisebb az esély az emberi lélek számára, hogy megmeneküljön.

Az Ég és a Föld Teremtőjének a rendszerek felett is hatalma van. Az Ő célja, hogy az emberek szabadon éljenek. Ennek eszköze a gondtalanság, a gondolatmentesség. Még a földi rendszerek is ezt a célt szolgálják, de tökéletlenül. A rendszer kínálta gondtalanság veszélye abban áll, hogy elgépiesedik az ember, tönkre megy, kárt vall a lélek.

Teljesen szabad, teljesen gondtalan, csak Isten ismeretében, Krisztus szavában lehet az ember. Az emberi rendszerek kínálta gondtalanság nem lehet teljesen mentes sem a gondolkodástól, sem a gondoktól.

Boldogok a lelki szegények.

Boldogok a szelídek és az alázatos szívűek.

Boldogok, akik éhezik a mindennapi lelki kenyeret, mert megkapják azt ingyen.

Boldogok, akik szomjazzák az élet vizét, mert ajándékba adatik az nekik. 

A legboldogabbak azok, akik gyermekké lettek Krisztus szava, és Isten ereje által, mert látják a mennyek országát.