Kategóriák
Uncat

PÁL FERI BOTRÁNY SZÉKELYFÖLDÖN

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
PÁL FERI BOTRÁNY SZÉKELYFÖLDÖN
/

Ezt kérdi az Úr, az Ég és a Föld Teremtője:

  • Mit érdemel az a nép, amely elfordul Isten életet adó szavától, és pénzen megvásárolja azt a hazugságot, amely megbetegíti, és megöli őt? 
  • Hogy lehetséges, hogy Pál Feri ‘atyának’ rengeteg követője van, de az ő követői nem követői Istennek? Nem is ismerik, és nem is akarják megismerni az Ő szavát. Ha ez így van, kinek a követője Pál Feri? 
  • Miért nem tudják az ő hívei, mi okozza betegségüket? Azért, mert emberektől fogadnak el tanácsot pénzért, és Isten tanácsát, ami ingyen van, nem ismerik. 
  • Mit fognak tenni a Pál Feri követői, ha újból lezárják a határokat, kijárási tilalmat rendelnek el, és még internet sem lesz? Vajon lesz-e egyetlen olyan ember is, akinek működni fognak a Pál Feri humoresten bemutatott módszerek? És ha azok nem fognak működni, lesz-e neki segítsége és vigasztalása, ha az Élő Isten szavát nem kereste?

Drága embertársak, meggazdagodtunk, semmire sincs szükségünk. Bőségesen van pénz Székelyföldön! Egymás után jönnek az életmód tanácsadók, akik Isten ingyenes igazsága helyett, eladják a saját, tudományos köntösbe öltöztetett gondolataikat pénzért. Nyugodtan megtehetik, hisz van rá igény. És mert nincs, aki figyelmeztesse a székelyeket, hogy az az igazság, amit ezek az életmód tanácsadók árulnak, a betegségbe, a fájdalomba, és a halálba viszik őket. Nincs, aki emlékeztesse őket, hogy az igazság ingyen van, mert Teremtőnk kifizette annak árát. A legdrágább vér folyt azért, hogy az embernek lehessen személyes kapcsolata Teremtőjével, és minden bajával hozzá fordulhasson tanácsért.

Neked talán még nem késő. Ha van a szívedben még alázat Teremtőddel szemben, kiálts hozzá még ma, és válaszolni fog. Hívd segítségül az Úr Jézus nevét. Nincs szükség semmilyen vallásra, semmilyen szektára. Olvasd el az ő szavait János, Máté, Márk, és Lukács feljegyzéseiből, a Biblia újszövetségi részében. És a saját szemeddel fogod látni, mi a különbség Pál Feri szavai, és az életet adó igazság között. Válaszd az életet, amíg még megteheted.

Borzalmas idők jönnek. Ami a COVID-ban volt, semmi ahhoz képest, ami már a küszöbön van. Akik nem fordulnak személyesen Istenhez, nem fogják hallani az Ő hangját. Ezért kénytelenek lesznek emberek szavára hallgatni, vagy a saját értelmükben bízni, és el fognak veszni, mint ahogy a COVID időszakban sokan elvesztek, akik Isten szava helyett emberek szavában hittek. Döntsd el ma.: Számodra ki az Isten, Pál Feri, vagy az Úr? A nehéz időkben kinek a szavára fogsz hallgatni? 

NYILVÁNOS ORGIÁK A KATOLIKUS EGYHÁZBAN