Kategóriák
Uncat

NEM LESZNEK SEM ORVOSOK, SEM GYÓGYSZERÉSZEK, SEM ÜGYVÉDEK

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
NEM LESZNEK SEM ORVOSOK, SEM GYÓGYSZERÉSZEK, SEM ÜGYVÉDEK
/

„Erőteljes indítását érzek a szívemben hogy megosszam veletek e magasztos Istentől adatott álomképet amit a mindenható Isten tárt elém ami csak a Léleknek adatott és nem a gyarló emberi természetnek! Először is miből fakad ez indítás hát Isten kegyelméből amint halgattam az Attila élŐ felvételét amit az éjjel estvéli időben tehetett közé,úgy indult a felvétel meghallgatása hogy meghalgatom mit mond mit kapott a magasságból milyen felemelő megértéseket oszt meg ami csak fentről adatik,és ahogy belehalgattam már nem Attilát halgattam hanem az Urunk üzenetét és kijelentéseit,a ki feltárt egy nem oly rég számomra adatott képes beszédét álomképet amit már akkor mikor láthattam Isten kegyelméből megértést is megkaphattam rögvest,aminek előzménye is volt éberségemben nem álom hanem hatalmas kijelentések számomra és sokak számára Isten féltőn szeretŐ kijelentései által kaphattam meg és akkor per pillanat ahogy kaphattam Lélek által meg is osztottam sokakkal a kik a kiáltó szót kiemelték és felmagasztalták nyilvánosan interneten,holott a kiáltó Szó önmagában semmi a mindenható Isten a kiáltó Szó,és Attilát is Krisztus Urunk kegyelme tartja meg ahogy engem és sokakat,dicsőség az egy élŐ Istennek! És akkor a Lélek kijelentette erőteljesen hogy Attila egy íjjász,mert kértem Urunkat hogy mondja meg nékem hogy írná le Attila útját itt földi állapotában a Tőle való elhívására nézve! És akkor adatott Urunktól a kijentés- Ijjász!,és ahogy ezt meg kaptam meg is oszthattam,hogy Attila Isten kezében az az íjjász a ki a fejemben ledöntötte Isten kegyelméből a bábel tornyát amit ötven éven keresztül beszippantottam e világból és felépült a fejemben a bábel tornya amit igaznak véltem és távol estem Isten igazságától,így sok ilyen ijjász kellett volna már a világ kezdete óta,de hát ezt az ember nem szívesen fogadja és be sem fogadhatja Isten lelke nélkül! Úgy mutatta meg nékem Isten ,hogy Attila Isten kezében az Íjjász, de a mi Urunk az Íjj,és Ő az a ki az Íjjat kifeszíti,Ő az a ki beméri a célt,és az egy élŐ Isten az a ki nem téveszt célt és betalál ott ahol Ő akarja és amikor Ő akarja,célt ér minden esetben,mert az én fejemben ledöntötte a bábel tornyát,nap mint nap út nyílt a világosság felé az igazság Lelke által a ki adatott Isten kegyelméből! Ezért hallván Attilának e felvételét,adja Isten,hogy ő a futását elvégezte amire indította Isten az maga üdvösségére ami Isten kegyelméből mondatott ,ha mindvégig kitartassz és hallgatsz a te Istened szavára s ha mindvégig kitartassz üdvözűlsz! Mondhatnánk azt ,mert magam is feltettem ezt a kérdést Istennek hogy kitartok e mindvégig?, mert nincs ám vége a megpróbáltatásoknak ,hogy amit eddigi Utunk során megtettünk Istennel ez a könnyebbik része volt,eggyik sem könnyű az emberi természetnek a ki harcol a Lélek ellen,és kemény rögös utat kell megtenni és csak akkor járható ha engedjük hogy Krisztus fogja a kezünket,előttünk járva egyengeti utunkat hogy a keskeny úton tartson minket,hogy a drága Lélek az igazságnak Lelke felűlkerekedjen az emberi természeten,de ez anélkül nem történhet meg ,hogy az ijjász akit Isten rendelt le nem rombolja a bábelt az emberi elméletben! Szükség van az íjjászokra,szükség volt Attila íjjászra elsősorban magáért mert az ő fejében hatalmasan tornyosodott a világi bàbel,első sorban érte adatott e kihívas a világból és ezáltal sokak fejében leromboltatott a bábel torony,a hogy az én fejemben is,így járt át az igazság Lelke hogy így láthattam meg Isten kegyelméből ami nékem adatott elsősorban, mert az én szívemben volt neheztelés Attila irányába,hogy a hallgatók közűl sokan az embert magasztalják az Attilát, pedig minden Istenből fakad,és értünk adatott minden amit kaphatunk Isten kegyelméből! És az indítás Istentől sírásomban e látasokba ragadott,és indított ezt halhattam Urunktól erőteljesen amit kiiratott a fészre is Bocsáss meg! Megbocsájtok! Felszólít Isten hogy bocsáss meg!,megbocsájtás mindenekfelett!,mert ha mi nem bocsájtunk meg Istenünk sem bocsát meg nékünk! Bocsáss meg!,kérem hogy bocsásson meg mindenki,ha bárkinek neheztelés van szívében irányomba,ha bárki ellen is vétettem,tudatosan vagy tudtomon kívül! És elsősorban Istentől kérek megbocsájtást,de először bocsánatot kell kérnem, kell hogy megbocsássak,és kell hogy megbocsássanak nékem,és Isten is megbocsájt nékem és az ellenem vétkezőnek! Íly csodálatos a mi Urunk Istenünk! Bocsáss meg!Uram!Istenem!

A kijelentés a János a Kiáltó Szó a pusztában,a hogy a mostani világban is jelen van !,azt mondja ,hogy nékem alább kell szállanom ,nektek pedig növekednetek kell Krisztusban! A hogy az imént hallhattam a felvételben Attilától,és igen!,évvel kapcsolatban kaphattam az álomképet,amibe Urunk helyezett! Attilát hozta el hozzám álomban,fiatal fiú képében de tudtam Isten lelke által hogy ő, én is fiatal voltam álomban,űltem egy magasított székben és Attila jött és egy sisak szerű fülhalgatót helyezett a fejemre azt a fűlhalgatót ,sisakot ami az övé volt előtte amin keresztűl hallotta Istent,az üdvösség sisakját helyezte a fejemre,örömködtünk,örömmel adta át és nevettünk rajta mert annyira kicsi volt a fülem hogy kisett először a fülemből a balról ami az életben is siket,és aztán sikeresen a fejemre helyezte és a fülembe a füles nem gömb végű volt láthattam hanem egyenes hosszú ami teljesen bemenet a fejembe! Dicsőséges álom és beszédes! Istentől kaptam és adom! Isten áldjon mindenkit a ki értheti Isten kegyelméből!”

Forrás: https://www.youtube.com/@katalinbogdan8701/community

Audió