Kategóriák
Minden

MUNKAVÁLLALÁS ÉS NORMÁLIS ÉLET

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
MUNKAVÁLLALÁS ÉS NORMÁLIS ÉLET
/

Amikor a szív elfordul az ő Teremtőjétől, és újból megkívánja a világiakat, az olyan fogalmak, mint Isten, Jézus, Biblia, kiürülnek, és olyan közhelyekké válnak, amelyeket már csak arra lehet használni, hogy becsapjuk, a hazugságban és a terméketlenségben tartsuk magunkat. Így történik meg, hogy azok az emberek, akik az Ég és a Föld Teremtőjének hatalmát, dicsőségét és szeretetét kellene megmutassák, az éhezőket kéne etessék, az életükkel egy olyan Istent mutatnak be a világnak, aki még arra is képtelen, hogy megóvja őket az éhhaláltól.

„És visszavisz téged az Úr Égyiptomba hajókon, azon az úton, a melyről azt mondtam néked, hogy nem fogod azt többé meglátni! És áruljátok ott magatokat a ti ellenségeiteknek szolgákul és szolgálóleányokul, de nem lesz, a ki megvegyen.”

BÉKEMENET A HÁBORÚÉRT

MAGYAR VEZETŐK, AKIK ELADTÁK A LELKÜKET AZ ÖRDÖGNEK

A MAGYAR MÉDIA A HALÁLBA VISZI A MAGYAR NEMZETET