Kategóriák
Uncat

MIT JELENT BETELNI (BETÖLTEKEZNI) SZENT LÉLEKKEL?

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
MIT JELENT BETELNI (BETÖLTEKEZNI) SZENT LÉLEKKEL?
/

„Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
Melyik atya pedig az közületek, a kitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajjon a hal helyett kígyót ád-é n
Avagy ha tojást kér, vajjon skorpiót ád-é néki?
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik.” Lk 11:8-13
Egyesek kérik, és mégsem kapják. Mi az oka?