Kategóriák
Uncat

MIKOR SZŰNIK MEG A FÁJDALOM?

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
MIKOR SZŰNIK MEG A FÁJDALOM?
/

A test szenvedése a test halálával megszűnik, de akinek a Lelke szenved, mert nem kap táplálékot Istentől, a test halála után örökkön szenvedni fog. Hogy miért örökkön? Azért, mert a test halála után megszűnik az idő, és kezdetét veszi az 'örökké-valóság'. 

Fájdalmas látni, hogy sokan a lélek fájdalmát a test örömeivel próbálják csillapítani, leplezni, szemet hunyva ama tény fölött, hogy egy napon nem lesz többé test, amivel a lélek fájdalmát elrejthetnék… 😥 

Neked talán ma még nem késő az igazi doktorhoz fordulni, akinek hatalom adatott arra, hogy meggyógyítsa a lelkedet. Ezt mondja Jézus, az Élő Isten fia: 

„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.

Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” Mt 11:28