Kategóriák
Uncat

MIÉRT TÖRTÉNNEK BALESETEK?

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
MIÉRT TÖRTÉNNEK BALESETEK?
/

A balesetek, a hirtelen megbetegedések és a temetések által mindenki esélyt kap arra, hogy elgondolkodjon, merre tart az ő élete, és meglássa, hogy mostanig mit nevezett jó életnek. Azt-e, amit egy baleset vagy egy betegség alkalmával egy szempillantás alatt elveszíthet, vagy pedig azt, amit örökre megtarthat, amit még a halál sem vehet el tőle.

„Éljünk jól, mert csak egyszer élünk!” – mondják az emberek.

  • Te tudod-e, hogy számodra mikor ér véget ez a bizonyos egyszer élés?
  • Mi a garanciád arra, hogy holnap reggel is fel fogsz kelni?
  • Mit gondolsz, mi az oka annak, hogy valakivel egyre sűrűbben történnek balesetek?
  • Miért van az, hogy egyesekre gyakrabban rájár a rúd, mint másokra?

A legtöbben, még ha járnak is templomba vagy gyülekezetbe, teljes mértékben a testnek élnek, a jól élést a testi és földi jóléttel azonosítják, és a lelkieket teljesen elhanyagolják.

Mivelhogy Isten valóban jó, és nem akarja, hogy egyetlen lélek is kárba vesszen, megengedni, hogy az ember kapjon figyelmeztetéseket, hogy bármelyik baleset lehet az utolsó, és egy szempillantás alatt mindent elveszíthet, amit ő jó életnek nevezett.

Hogyan veszhet kárba egy lélek? Úgy, ahogy kárba veszik a test. A test elrothad, és az a lélek, amely egész életében a testtel azonosult, a földiekért élt, a testtel együtt rothad és torzul el, veszik kárba. Ez a kárhozat vagy pokol.

A balesetek, a hirtelen megbetegedések és a temetések által mindenki esélyt kap arra, hogy elgondolkodjon, merre tart az ő élete, és meglássa, hogy mostanig mit nevezett jó életnek. Azt-e, amit egy baleset vagy egy betegség alkalmával egy szempillantás alatt elveszíthet, vagy pedig azt, amit örökre megtarthat, amit még a halál sem vehet el tőle.

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;
Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

Mt 6:19

Gyűjthet-e mennyei kincseket az, aki nem ismerte meg a kincstárost, aki a mennyei kincseket adja? Gazdagodhat-e lelkiekben, aki nem kérte őt, hogy megszabadítsa azoktól a kincsektől, amelyek behomályosítják az ő látását, és amelyek miatt nem látja az igazi kincset?

Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, a melyet megtalálván az ember, elrejté azt; és a felett való örömében elmegy és eladván mindenét a mije van, megveszi azt a szántóföldet.

Mt 13:44

Milyen a lelki jó élet?

Isten azt mondja, hogy akkor él jól az ember, ha Lélek által él, a testével nem a test kívánságát teljesíti, hanem a Lélek kívánságát. A Lélek kívánságát pedig csak azok hallhatják, akik teljes szívükkel Istenhez fordultak, és újjászülettek Jézus szava és a Szent Lélek ereje által. Az újjászületés után Isten lelke pedig személyesen tanítja és vezeti őket, hogy a földi kincsek helyett mennyei kincseket gyűjthessenek, amelyeket senki nem vehet el tőlük. Még a halál sem.