Kategóriák
Audió Írások

Mi a pokol?

Pokol:

A test elvétetik, a testi vágy megmarad.

Sok férfi szenved attól, hogy megtenné azt, de már nincs amivel, nincs akivel. Bizonyára részben a prosztata betegségek is ebből a csillapíthatatlan, égő vágyból származnak, amelyet már nincs amivel, nincs akivel kielégíteni.

De mi is történik valójában? A test elerőtlenedik, öregedik, romlik, fogy, majd meghal, de a testi vágyak megmaradnak. Továbbélnek, mert még a fizikai életben nem helyettesítődtek lelki (Örökkévaló) vágyakkal, és azok táplálékával, Örökkévaló örömökkel.
Végül pedig a test elvétetik, de a testi lélek továbbmegy az örömszerzés eszköze nélkül.
A testi léleknek testiek az örömei, és ha az örömszerzés eszközét, a testet elveszíti, csak a testi örömök utáni vágyakozás és sóvárgás marad, melyet eszköz híján képtelen már kielégíteni. És ez a pokol.

Krisztus urunk azt mondta, hogy aki nem tagadja meg a régi lelket, nem láthatja meg a mennyek országát. (Lk. 14:26) Ő tudta, hogy a régi lélek, testi lélek, és ha testiként végzi be földi pályafutását, örökkévaló kínban lesz része, örökkévaló örömök helyett, melyek az isteni lélektől, a Szent Lélektől, Istentől, a Tökéletességből származnak.

Ezért is mondatott a legszentebb név viselője által, hogy nem szolgálhatunk két Úrnak egyszerre; És aki döntött, a lélek újjászületésének útján elindult, NE NÉZZEN HÁTRA! (Lk 9:62), aki kijött a tengerből, ne nézzen vissza a hullámokra!

Ugyanez mondatott Lóthnak is az óidőkben. Gyere ki a testiség, a testi örömök kőkemény világából, Szodomából és Gomorából, hogy igazi életet láthass.
Az ő felesége nem bízott eléggé, nem engedelmeskedett. Sajnálta elengedni a test kényelmét, a testi jólétet, hátranézett, és sószoborrá változott. Benne ragadt a testi vágyak világában, a fizikai lét börtönében rekedt… Képletesen: Kővé dermedt.

Krisztus hitelesen megmutatta, hogy megadatott az embernek, hogy teljesen elengedje a testet, hogy átformálódjon, átlényegüljön olyannyira, hogy minden öröme a Szent Lélek örökkévaló birodalmából származzon. Jézus hitelessége abban állt, hogy legyőzte a testiséget, “legyőzte a világot“. Egyszerű volt. Nem voltak földi kincsei, testi vágyai, és végül önként adta oda fizikai életét a császárnak. Nem engedett Péter kísértésének, nem fordított hátat a sorsának. Testi épségéért nem tagadta meg a Szent lélek szavát.
Pál, ki Krisztus által már testben elérte a testi gondolkodás, a testi örömöktől való függőség halálát, a következőképpen fogalmaz:

“Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség
és Szent Lélek ( azaz Isten jelenléte) által való öröm.”
(Rm. 14:17)

János apostol az első levelében ekképpen szól:
“Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.”
(1 Jn 2:15)

 

Áldott legyen a mindenható, szent Isten, ki a test börtönében raboskodók váltságáért testté lett. Ekképp megmutatta, hogy az igazság valóban szabaddá tesz, merthogy a szent, a teljesen letisztult léleknek hatalma van a test felett.

[mailerlite_form form_id=1]

Szeretettel,

“egy Kiáltó Szó a Pusztában”

Vélemény, hozzászólás?