Kategóriák
Uncat

ISTEN RABJAI

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
ISTEN RABJAI
/

Hogy válik valaki ‘Isten rabjává’? Van-e esély a szabadulásra?

A katolikus egyház és szövetségesei, az intézményesített keresztény vallási szervezetek az elmúlt években emberek sokaságát küldték a halálba. Tették ezt lelki értelemben az általuk terjesztett hazug tanokkal, és babonákkal, Krisztus beszédének felhígításával, az újjászületés fontosságának elhallgatásával; testi értelemben pedig azáltal, hogy a Mindenható Isten oltalma helyett híveiknek a vírus hatalmát, és az oltás fontosságát hirdették.

Ezért ítélet alatt vannak. De nem csak ők, hanem minden egyes ember, aki a történtek után továbbra is elutasítja Krisztus életre hívó szavát, és az ő beszédükre hallgat.

Nemsokára be fog teljesedni rajtuk az Élő Isten szava, aki ezt mondja:

»Menjetek ki onnan, én népem, hogy részesei ne legyetek az ő gonoszságainak, és ne legyen részetek az őt érő csapásokban, mert bűnei az égig hatoltak, és Isten megemlékezett gonoszságairól. (Jer 51,9) Fizessetek neki vissza, mint ahogy ő is megfizetett nektek, és kétszeresen viszonozzátok cselekedeteit; a pohárba, amelybe ő töltött, töltsetek neki kétannyit! Amennyire dicsőítette önmagát és gyönyörűségben volt, annyi gyötrelmet és gyászt adjatok neki, mert így szól szívében: ‘Mint királyné, ülök a trónon, és nem vagyok özvegy, gyászt nem fogok látni!’ Ezért egy napon jönnek rá a csapások, a halál, gyász és éhség, és tűz fogja megégetni; mert erős az Isten, aki őt megítéli!«”

Jelenések 18:4

Aki hallja, és érti e szavakat, meneküljön ezekről a helyekről, hogy elkerülje azokat a csapásokat, amelyekkel lesújt rájuk az Élő Isten az emberiség ellen elkövetett bűneikért. »Bizony, bizony mondom neked: ha valaki felülről nem születik, nem láthatja meg Isten országát.« Jn 3:3

Forrás:

Marika bizonyságai:

http://kialtoszo.go.ro/Marika/