Kategóriák
Uncat

ISTEN EGY LAKÁST AJÁNDÉKOZOTT NEKÜNK – bizonyság

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
ISTEN EGY LAKÁST AJÁNDÉKOZOTT NEKÜNK - bizonyság
/

A tél elkezdődött, a költségekkel együtt az adósság is növekedett, a fizetés maradt a régi. A bank pedig követelte azt, ami az övé. Nem volt, aki segítsen rajtunk. Nem maradt más csak a hitünk…

‘Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek? Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.’

Máté 6:25-34

Mennyei Atyánk ismételten betartotta ígéretét. Ami egyesek szerint csak vallás, mások számára Élő Valóság. Igazuk van azoknak, akik azt mondják, nincsenek csodák, hisz ők nem látnak csodákat. Viszont azoknak is igazuk van, akik szerint vannak csodák, mert ők Isten gyermekei, és csodákat tesz velük az ő Gondviselőjük. Te melyik igazságot választod?

https://my.bible.com/bible/920/MAT.6.25-34