Kategóriák
Uncat

ÍGY VÁDOLJA A MAGYAR NEMZET ISTENT

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
ÍGY VÁDOLJA A MAGYAR NEMZET ISTENT
/

Ha egy ember, vagy egy nemzet folyton vádolja azt, aki jót tett vele, ki a hibás azért, hogy rosszra fordul az ő sorsa? Az, aki jót tett vele, vagy pedig ő, aki meggyűlölte azt, akitől a jót kapta?

Arra tanítják az ezoterikus iskolák a magyart, hogy az ószövetség istenének semmi köze sincs Jézushoz, mivelhogy a zsidók istene egy törvénykező, vérengző és bosszúálló isten, Jézus atyja pedig a megbocsátás istene. Ismerős ez a nézőpont?

Mivelhogy durván le van züllesztve a magyar nemzet az indoamerikai new age tanok és a média szava által, ezt a felvételt sajnos csak nagyon kevesen fogják megérteni, de ha csak egyetlen lélek menekülne is meg ezáltal a gondolatcsomag által, már megérte közzétenni azt.

„Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között; Ezeknek halál illatja halálra; amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos? Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, a kik meghamisítják az Isten ígéjét; hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban.”