Kategóriák
Uncat

FIGYELMEZTETÉS A GYERMEKEKNEK

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
FIGYELMEZTETÉS A GYERMEKEKNEK
/

Egy fontos figyelmeztetés azok számára, akik úgy döntöttek, hogy nem rejtik véka alá, hanem megosztják embertársaikkal a mindennapi kenyeret.

„Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt? Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.”

AZ IDŐUTAZÁS LÉTEZIK