Kategóriák
Uncat

EZÉRT NEM TUDSZ AZ IGAZSÁGRÓL BESZÉLNI

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
EZÉRT NEM TUDSZ AZ IGAZSÁGRÓL BESZÉLNI
/

Nehéz szívvel nehéz az igazságról beszélni. Sokan azt hiszik, hogy azért nem tudnak az igazságról beszélni, mert Isten nem adott nekik tehetséget arra. És még azt is elhiszik, hogy nem az ő dolguk az igazságról beszélni, hanem azoké, akiket Isten kiválasztott erre a célra. Ezáltal hazuggá teszik azt, aki arra hívja minden gyermekét, hogy beszéljenek róla, hirdessék az Ő cselekedeteit, és legyenek ők a világ világossága, hogy azáltal minél többen meglássák, hogy még mindig van lehetőség a gyógyulásra, a szabadulásra.

Isten minden gyermekét arra hívja, hogy tegyen bizonyságot. (Mt 10:27) Sőt, arra adja nekik a bizonyosságot (meggyőződést), hogy legyen, amiről beszéljenek a világ dolgai helyett, és megtartassanak azáltal.

Kifogásként mondhatnánk azt is, hogy azért nem beszélünk az igazságról, mert még nem ismerjük azt annyira, hogy beszélhessünk róla. De ezáltal is hazuggá tesszük Istent, aki azt mondja, hogy fontos az egy talentumot is befektetni, hogy azáltal megszaporíthassa azt, és növekedjen a hitünk.

Akkor mégis mi az oka annak, hogy egyesek nem tudnak beszélni az Ő gyógyító, életet adó szaváról? A választ megtaláljuk Jézus szavaiban (Mt. 5:23-24).

‘Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened: Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.’

Mt 5:23-24

Ezt Jézus a zsidóknak mondta. De mit jelent e figyelmeztetés ránk nézve?

Ha te bizonyságot tennél az Élő Istenről, és az Ő dicsőségéről az emberek előtt, és eszedbe jut, hogy vétettél a testvéred ellen, megbántottad őt, előbb menj, és békülj meg vele, hogy a szívedet ne terhelje se a bűntudat, se a neheztelés, se semmi, ami megfertőzi azt az igazságot, amit ki akarnál jelenteni. Könnyű szívvel könnyen tudsz beszélni az igazságról, ami jó illatú bizonyságul, gyógyszerként szolgálhat a betegeknek, a megsebzett szívűeknek. Amennyiben súlyos, meg nem vallott bűnök nehezednek a szívünkre, nincs meg bennünk a Szent Lélek öröme és békéje. Így az igazságról sem beszélhetünk, csak testből. Márpedig jobb szembeköpni valakit, mint testből beszélni neki Istenről. Azáltal, hogy szembeköpjük, ő megszabadulhatna egy olyan személytől, aki a képmutatásával hazuggá teszi Azt, aki képes a betegeket meggyógyítani, és a halottakat feltámasztani.

Gavrila bácsinak azt mondta az angyal, hogy menjen, és vallja meg az ő bűneit a bűnösöknek, mert azáltal a bűnösök is meggyőződhetnek, hogy ő találkozott az Élő Istennel. Ezért már nincs ideje a mások bűneivel foglalkozni. Elég neki, ha a sajátjaitól teljesen megszabadul.