Kategóriák
Uncat

EZÉRT BESZÉLEK A VALLÁS ELLEN

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
EZÉRT BESZÉLEK A VALLÁS ELLEN
/

Ha a vallás adhat igazi békességet, el vehetem-e azt bárkitől is azzal, hogy a vallás ellen beszélek? Ha nem vehetem el, akkor nincs miért haragudjanak rám a vallásos emberek. Ha pedig elvehetem egy vallásos ember békességét a szavaimmal, kibújt a szög a zsákból, és nyilvánvalóvá vált, hogy az ő békessége nem Istentől, és nem Jézustól származott, hanem gyarló emberektől, akik Isten nevében kihasználták őt, uralkodtak felette.

Jn 14:27 Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! 

Jézus Krisztus