Kategóriák
Uncat

EGYESEK A VAKCINA ÁLTAL FOGNAK MEGMENEKÜLNI

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
EGYESEK A VAKCINA ÁLTAL FOGNAK MEGMENEKÜLNI
/

Egyesek épp az oltás által fognak megmenekülni.

Azért nem lehet lebeszélni senkit a vakcináról, mert a vakcina maga az ítélet. Olyan, mint a lator számára a kereszt.

A latort nem lehetett lebeszélni arról, hogy megfizessen a bűneiért a kereszten. Sőt, a törvényszék nem arra van, hogy lebeszélje a bűnösöket a bűneik következményéről, hanem arra, hogy szembesítse őket a bűn következményével; azzal, hogy akik bűnt követnek el, az élet ellen mennek, és akik az élet ellen mennek, elvesznek. Ez a földi törvény és törvényszék szerepe, amely a világ uralkodói által van működtetve.

Ekképp a vakcináról sem lehet lebeszélni senkit. Akit az igazság és az élet szeretetére nem lehetett “rábeszélni”, azt a vakcináról nem lehet lebeszélni, mert a vakcina nem más, mint az élet, és az élet törvénye megtagadásának fizikai testet öltése, manifesztálódása; a szellemi átoltottság egyenes következménye.

És a vakcina, mint következmény, szembesíteni fogja az emberiséget azzal, hogy hosszú éveken keresztül Isten szava és oltalma helyett az emberektől való oltásokat, az agy hazugságokkal való beoltását választotta.

Ha a lator nem került volna a keresztre, nem szembesült volna az életellenes döntései következményével, nem bánhatta volna meg a bűneit, és nem kaphatott volna bűnbocsánatot, feloldozást és üdvösséget Istentől.

Ekképp egyesek épp az oltás által fognak megmenekülni. Az oltások okozta fájdalom és szenvedés által fognak ráébredni arra, hogy addigi életvitelükkel, döntéseikkel, tetteikkel tagadták az Élet Teremtőjét, Istent.

A fájdalom következtében egyesek gúnyolni fogják Istent utolsó leheletükkel is, mint az egyik lator (Jel 16.9-11). Mások pedig épp a vakcina okozta fizikai szenvedés során bánják meg, hogy Isten helyett a világ uraira, emberi vezetőkre figyeltek, és vissza fordulnak Teremtőjükhöz, mint as alázatos lator a kereszten (Jel 11.13).

Az utóbbiak lelke megmenekül. Az előbbiek, mivelhogy tüntetnek, és lázadnak a jogos ítélet, avagy a szembesülés lehetősége ellen, elvesznek.

Te melyik lator vagy? Az alázatos, aki szembesül az ítélet által, és megbánva bűneit a Teremtőjéhez fordul? Vagy a lázadó, Istent a végsőkig gúnyoló lator vagy, aki az élet Jézus által kijelentett szavát is elutasította, és a saját döntései következménye ellen is a végsőkig lázad?