Kategóriák
Minden

EGY HALOTT ÉDESAPA FELÜLT A KOPORSÓBAN

 • Az édesapát kísérték az utolsó útjára.
 • Sokan állták körül a nyitott koporsót.
 • Ott volt az édesanya, aki nagyon elfáradt.
 • Le szeretett volna ülni, hogy megpihenjen, de nem volt szék, sem más ülőalkalmatosság.
 • Ezért fogta magát, és ráült a férje holttestére.
 • Rá is dőlt, ráfeküdt a halott emberre.
 • Ahogy az édesanya rádőlt a férje holttestére, az megelevenedett, feltámadt.
 • Felült, kiszállt a koporsóból, és kezdett járni.
 • A lánya elment, hogy szóljon a papnak, hogy nem lesz temetés.
 • Sokan voltak a templomban. Katonás sorban ültek.
 • Sötét, fekete ruhát viseltek. Szigorú tekintettel fürkészték a lányt.
 • A lány előre ment a sorok között. Gondolta, hogy elmegy egészen a papig.
 • A pap egy ismerős pap volt.
 • Ahogy közeledett feléje, eldeformálódott az arca, és púpos lett. Olyan lett, mint a Hupikék Törpikékből a Hókuszpók. Még bibircsókok is voltak az orrán. Ijesztő látvány volt.
 • Mielőtt szólhatott volna, hogy nem lesz temetés, és küldje haza a népet, utolérte valaki a gyászoló tömegből, amely a koporsó mellett volt.
 • Azt mondta, ne szólj a papnak, mert nagyon rosszul van az apád, nem biztos, hogy ide fog érni, és mégis lesz temetés.
 • Amikor valaki Istenhez fordul, főképp, ha a földi apukája meg van halva, Isten lesz az Ő édesapja, Mennyei Édesatyja.
 • Amikor Jézus tanít imádkozni, így kezdi: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy.
 • Ezek szerint Isten volt a koporsóban??
 • Azon személyek számára, akik nem fordulnak Istenhez, vagy pedig elfordulnak tőle Isten halott.
 • Úgy támadt fel, úgy vált Élővé Isten az anyuka számára, hogy fáradt volt, nyugalmat keresett, és ráfeküdt, rá helyezte terhét Istenre, aki korábban halott volt számára.
 • „Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.”
 • Amikor az ember, a földi, hazug, parázna egyházhoz fordul bármilyen gondjával, Isten újból elkezd haldokolni számára.
 • A mai, babiloni parázna egyház szerepe az, hogy megölje, saját magával behelyettesítse Istent az emberek életében…
 • Az élők halott családtagjaikhoz való kötődésének erősítése, ami az Istentől jövő bűnbocsánat és feloldozás hiányából fakad.
 • Az egyház a halálkultusz által kötözi meg, kapcsolja össze a holtakkal az embereket.
 • Az egyház már rég eltemette Istent, és átvette az Ő szerepét az emberek szemében.
 • Azt állítják, hogy ők szolgáltatják ki a szentségeket. Ezáltal szó szerint eltemetik, a kárhozatba viszik az embereket.

„És hozzámenvén egy írástudó, monda néki: Mester, követlek téged, akárhova mégy. És monda néki Jézus: A rókáknak vagyon barlangjok és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani. Egy másik pedig az ő tanítványai közül monda néki: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. Jézus pedig monda néki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat.”
Máté 8:19-22