Kategóriák
Uncat

BÁRÁNYOK, AMELYEK MEGVÉDIK A FARKAST

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
BÁRÁNYOK, AMELYEK MEGVÉDIK A FARKAST
/

Akit az alattvalói kell megvédjenek, honnét származik? Alulról, vagy fentről?

Péter Jézus „alattvalója” volt, akit később Ő barátjának nevezett. Amikor meg akarta védeni mesterét, azt mondta a mester, távozz tőlem, Sátán! Jézus nem engedte, hogy megvédje őt az alattvalója. De miért? Azért, mert megvédte őt, az Ő felettese, a Mindenható Isten, az Ég és a Föld Teremtője. Viszont Jézus számos esetben megvédte az Ő alattvalóit, mert Ő nagyobb volt, mint ők. A Mindenható Isten is többször megvédte Jézust, és végül pedig fel is támasztotta.

Miféle Úr, miféle pásztor az, akit az alattvalói védelmeznek? Alulról való, vagy felülről való? Akinek füle van, hallja, mit mond a Lélek a léleknek. Csak az a bárány indul a farkas megmentésére, amely kétszerte vérengzőbb a farkasnál. (Mt 23:15)

Miféle rendszer az, amelyet az alattvalók kell megvédjenek, amelyben a kisebbekből élnek a nagyobbak, és nem fordítva? Jézus megvendégelte az Ő szolgáit. Miféle Úr az, akit az alattvalói kell eltartsanak?

Mt 23,15: Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál.

Mt 23,13: De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.

Mt 20,25: Jézus pedig előszólítván őket, monda: Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtok. De ne így legyen közöttetek; hanem a ki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok; És a ki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.

AZ IGAZI SZER ETET

BEFOGADNI NÉMETH SÁNDORT A SZÍVEDBE