Kategóriák
Minden

AZ INFORMÁCIÓVAL ÖLIK MEG AZ EMBEREKET

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
AZ INFORMÁCIÓVAL ÖLIK MEG AZ EMBEREKET
/

Amíg az emberek figyelme a COVID-on van, egy másik vírust juttatnak be az ő szervezetükbe, amely fokozatosan leépíti, majd megöli őket. És teszik ezt olyan kifinomult ravaszsággal, hogy a legtöbben sosem látják meg, hogy az embertársaik halálát nem a COVID okozta, de még csak nem is a vakcina, hanem valami más, amire jóformán senki sem gondolt.

Ugyanúgy van ez, mint a cirkuszban. A bűvész az egyik kezével olyan műveleteket végez, amelyekkel eltereli a nézők figyelmét a trükkről, amelyet a másik kezével hajt végre, ekképp meggyőzve a közönséget az ő különleges képességeiről.

 • A globális megtévesztés alapja ez a hamis kijelentés: Az információ hatalom.
 • Aki ezt elhiszi, halmozni kezdi az információt az internetről, a médiából, az alternatív hírekből, a dokumentumfilmekből, az összeesküvés elméletekből stb.
 • Minél több információ kerül be az ember agyába, amit igaznak hisz, annál távolabb kerül a saját lelkétől, Istentől, az ő teremtőjétől.
 • A CGI = COMPUTER GENERATED IMAGES, avagy számítógép által létrehozott képek
 • Minél több van ebből az ember fejében, annál jobban le van kötve, és foglalva a figyelme, a tekintete.
 • Így annál kevesebb marad a lélekre, mígnem teljesen elveszíti a kapcsolatát azzal.
 • A tudósok és a média által népszerűsített, fejbe építhető memória bővítés hazugság.
 • A filmek és az áltudomány által hirdetett transzhumanizmus nem fog megvalósulni.
 • Akik hisznek ebben az ideológiában, be vannak csapva, és teljes mértékben alárendelik magukat annak a globális megtévesztésnek, amely révén a rendszer elrabolja az ő életidejüket, és energiájukat. Ekképp a lelküket is.
 • Tehát a fejbe nem fognak beültetni semmilyen memória bővítő csipet, mint ahogy a filmek és hazug tudomány állítja.
 • A fejbe ültethető memória csip elmélete nem más, mint hírelhárítás, figyelemelterelés.
 • Ezzel az elmélettel terelik el a figyelmet arról az egyszerű tényről, hogy az ember feje csip nélkül is telve van olyan hazug információ halmazokkal, amelyek, elszakítják őt a Lélektől. Így válik tisztátalanná, fertőzötté az emberben lévő isteni lélek.
 • A legdurvább az, hogy mindenki önkéntelenül, sok esetben jó szándékkal továbbítja ezeket a hamis információkat az embertársainak.
 • (Erre mondja Jézus, hogy a szív teljességéből szól a száj.) Ha valaki a hazugságot hiszi igaznak, hazugságot beszél anélkül, hogy tudna arról.
 • Így terjednek a hazug, életellenes gondolatok, amelyek egyre erőteljesebben választják el az embereket Istentől.
 • A CGI mesterségesen előállított képek, amelyek eltorzítják a valóságot.
 • Ezek által az ember valótlan tükörképet kap a világról, a valóságról és az igazságról.
 • Nem csak az a CGI, amit a képernyőkön látunk, hanem az is, amikor a fájdalmat az ember kreálta, mesterséges fájdalomcsillapítóval próbáljuk megszüntetni, a betegséget meggyógyítani …mert azáltal eldobjuk magunktól a fájdalom okával való szembesülés, ekképp a megértés, és gyógyulás lehetőségét is. Ily módon megmaradhatunk abban a hazugságban, amely által önként kiszolgáltatjuk hátralévő életünket és a lelkünket a gépnek, a fenevadnak.
 • Ily módon mi magunk tartjuk életben a sátán világát, annak rendszerét, a fenevadat, amelyről Jézus ezt mondja:
 • „A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van.”
 • Minél több az ember fejében a CGI, avagy az emberek által létrehozott mesterséges kép és képzet, annál szennyezettebbé, tisztátalanabbá válik a lélek.
 • Ez elmezavart, tébolyt, skizofréniát okoz.
 • Így kerülnek az emberek a pszichiátriára, a szanatóriumba, a bolondok házába.
 • A gadarai megszállott esete erről tesz tanúságot.
 • Akkoriban mi volt a CGI? A bálványimádat, a hamis ezoterikus tanok, vallási babonák, amelyek akkor is ugyanúgy jelen voltak a világban, mint ma.
 • Erre a súlyos problémára a rendszer olyan megoldásokat kínál fel, amelyek révén az emberek még jobban belesüllyednek a hazugságba, így még inkább eltávolodnak Teremtőjüktől.
 • Ilyen például a meditáció, az agykontroll, amellyel az ember a fejében lévő mesterségesen létrehozott hibás képeket megpróbálja felülírni más mesterségesen létrehozott képekkel anélkül, hogy felismerné az elméjében lévő, betegséget okozó hazug/hibás képzeteket, megszabadulna azoktól, és engedné, hogy Isten lelke behelyettesítse azokat a teremtés rendjével, az élet törvényével.
 • Az ősi hazugság, miszerint az információ hatalom.
 • Valójában nem az információ ad az ember számára hatalmat, hanem annak ellenkezője, az információ mentesség, az üresség, amelyet Isten betölt az Ő jelenlétével. Ezért mondja az írás Jézusról, hogy folyton megüresítette magát. És így Isten Lelke, az igazság lakozott benne. Ezáltal volt képes „kiűzni az ördögöket”, avagy semlegesíteni az embertársaiban lévő hazugságot, amely betegséget okozott a számukra. Azután pedig behelyettesítette azt az „Atya szavával” a teremtés rendjével.
 • A gyermekeket a hamis információ beültetésével teszi az ő szolgáivá a rendszer.
 • A modern világban sajnos már ezt a célt szolgálja a tanügy, a vallás és a közösségi média, ahol az életellenes információ szabadon áramlik, és jut be a gyermekek fejébe, ami által felnőtté, azaz engedelmes szolgákká teszi őket, és elszívja az életenergiájukat, életellenes gépekké változtatva őket.
 • A fentiek alapján talán érthető, hogy az egyedüli megoldás épp az, amiről Jézus beszélt. Az újjászületés, ami által az ember gyermekké lesz, megüresedik. Nem akar több információt halmozni. Ahelyett engedi Istennek, hogy az Ő tökéletes jelenléte vezesse, formálja, és cselekedjen általa.

„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.

Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” – Jézus

INGYEN KAPTÁTOK. INGYEN ADJÁTOK!