Kategóriák
Uncat

AZ IGAZSÁG GYÓGYÍTÓ EREJE

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
AZ IGAZSÁG GYÓGYÍTÓ EREJE
/
  • Ha azt mondjuk egy ember hátsó fertályára, hogy szép, vajon mondhatjuk-e ugyanazt az igazságra? Avagy ha az igazság csak annyira szép, mint valakinek a feneke, nyilván semmi esélyünk sincs arra, hogy szabaddá váljunk általa.
  • Miért várja meg az ember a betegséget, ha minden esélye meg van rá, hogy elkerülje azt?
  • A depresszióból nem lehet meggyógyulni, csak a békétlenségből. ű

Miért (is) szeresd ellenségeidet? 

1. Mert a Mindenható az ő ábrázatukat is használja, hogy szembesítsen a szív mélyén rejlő gonoszságokkal, amelyektől, ha meg nem szabadul a lélek, nem láthatja meg Isten országát. Ugyanis a külső provokációra adott reakció megmutatja, milyen mértékben úr a Krisztus az ember életében. 

2. Mert folyton emlékeztetnek arra, hogy melyik az a világ, amelyikhez egyáltalán nem akarsz tartozni, és melyik az a szellemiség, amelyiknek semmikképp nem akarsz (engedelmességgel) tartozni. 

3. Mert Isten már akkor szeretett téged, amikor még te is az Ő ellensége voltál. 

„Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.

Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é?

És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképen cselekesznek-é?

Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.”

Hála és köszönet

 minden egyes kijelentésért a Mennyek Urának, az Ég és a Föld Teremtőjének, aki értem, testben ragadt ‘ádámért’ a Krisztus Jézusban testté lett, hogy az Ő szent szava és vére által újból Lélek lehessek, és megláthassam a mennyek dicsőségét! 

❤️🔥❤️

Emberek, és hazug vallások szava helyett az Ő életre hívó beszéde lakozzon mindenkiben gazdagon, hogy általa feltámadhassanak a magyar Ádámok és Évák ezer éves álmukból, s a lelki halálból! (ref. Kol 3:16)

„Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké.” Jn 8:51

A CUKOR RONTJA A LÁTÁST

AVATAR VÍRUS

SÖRRÉ VÁLTOZTATTAM A BORT ⚠️Durva‼️

A COVID TELJES FORGATÓKÖNYVE

SOROZÁS, SZÉTVÁLASZTÁS – figyelmeztető álmok