Sokan, akik ateistáknak vallják magukat, valójában nem Istent tagadták meg, hanem azt a torz istenképet, amelyet a parázna kereszténységben láttak. Egyesek épp ezáltal kerültek közelebb Isten országához, mint azok, akik az emberek Istenről alkotott képét tisztelik az Élő Isten helyett.
A vallásos világ nem azokat nevezi ateistáknak, akik valóban istentagadók, hanem azokat, akik nem hisznek a keresztény doktrínákban. Ekképp sokak számára még jól is jön, ha kirekesztik őket azokból a közösségekből, amelyek emberek tanításaira mondják azt, hogy Isten akarata…
Jézus erre is felhívta a figyelmünket:
Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai. (Mt 15:9)
Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol van tőlem. (Mk 7:6)
A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy a ki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. (Jn 16:2)
De mit gondoltok ti? Vala egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz, monda: Eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben.
Az pedig felelvén, monda: Nem megyek; de azután meggondolván magát, elméne.
A másikhoz is odamenvén, hasonlóképen szóla. Az pedig felelvén, monda: Én elmegyek, uram; de nem méne el.
E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának néki: Az első. Monda nékik Jézus: Bizony mondom néktek: A vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. (Mt 21:28)
Így történhet meg az, hogy az ateista úgy él, és úgy cselekszik, mintha hinne Istenben, míg aki hívőnek hiszi magát, életével arról tesz bizonyságot, hogy nem bízik abban, akiről beszél.
Egy barátom azt a megértést kapta, hogy lesznek ateisták is, akik meg fogják látni Isten országát. Ez nyilván eretnek kijelentés a keresztény fülek számára, de nem kizárt, hogy Teremtőnk ezt a dolgot is másképp látja, mint a (mai) keresztények….

A barátom felismerése:

A TÖMEGEK BEOLTÁSÁNAK VALÓDI OKA

Az egyik hazugság az, hogy az oltás megvéd. A másik pedig az, hogy az oltással akarják elpusztítani az emberiséget. Ha...

A HARGITA MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁG VEZETŐJE TELJESEN HÜLYÉNEK NÉZI A SZÉKELYEKET

Bizony hülyének nézi a székelyeket. Viszont ezzel óriási szolgálatot tesz a székelység irányába. Az ő szavai hatására hamarabb ráébredhet a...

HONNAN TUDHATOD, HOGY ISTEN MONDTA, ÉS NEM CSAK AZ ELMÉD JÁTSZOTT VELED?

ÉS MI ÉRTELME BESZÉLNI, HA ÚGYIS MINDENKI OLTAT?? Biza nagyon kiábrándító látni, hogy az emberek nem hallgatnak a józan szóra,...

A BIBLIA SENKIT SEM MENT MEG

Nem az a Biblia dolga, hogy megmentsen, hanem az, hogy ráirányítsa a figyelmünket a megmentŐre. Csak egy dolog van, ami...

SZÉKELY HASMENÉS – Mi okozza, és mivel gyógyítható?

Egyre több ember küzd hasmenéssel Székelyföldön is. És bár az orosz katonáktól nem rettentek meg, és derekasan védték a Nagy...

BEHATOLÁS SZEXUÁLISAN ÉS/VAGY VAKCINÁVAL

A távolságtartás halálos, mert a szer nem tud áramolni. Ha a szer nem áramlik, nem etet. És ha nem etet...

MIÉRT NEM TUDNAK NEMET MONDANI AZ OLTÁSRA?

A teremtés könyve segít megérteni, hogy az ember miért képtelen nemet mondani az oltásra. A bölcs király ezt mondja. "A...

SZEGÉNY EMBER BÖLCSESSÉGE

A világ legbölcsebb embere zsákruhában élte az életét, és kölcsön szamár hátán ment az ünnepségre. Bizony nem képet mutatott ezzel,...

SIKERES VOLTAM, DE BELÜL ÜRES – egy kedves ‘bajtársam’ története röviden

Ha valakit az Úristen szeretete meg akar menteni, bizony még a legócskább eszközöket is képes FELhasználni, hogy az Ő tervét...

MEGJELENT NEKEM A SZENT SZŰZ – csodák és talányok

Bizony akkora bajban van a világ, hogy isteni csodára van szükség, hogy egy kevés lélek megmeneküljön. És Isten nem tétlenkedik....

ÖNMAGÁBAN MIÉRT NEM ÉR SEMMIT AZ OLTÁS MEGTAGADÁSA?

Röviden: ha egy ház felépül, az annak a következménye, hogy valaki elképzelte, megtervezte azt. Először szellemileg épült fel. Mielőtt lett...

TESTI VÁGY – Mi értelme, ha rabságot és gyötrelmet okoz?

Ha Isten tudja, hogy jó nem lehet a vége, miért engedi meg, miért nem veszi el tőlünk?   HA MEGÉRTHETTED,...

SZABADÍTŐ SZÓ

  Beszélgetés az igazság fájdalmas egyszerűségének felszabadító botrányáról. Magyarul: Bentről élés az igaz ág (szőlőtő) fájó dallamos EGY SZERű EGÉNEK...

MIÉRT BESZÉLEK?

Mindenki okkal beszél, aki beszél. Mindenkinek van egy motivációja a szóra. A csecsemő, ha sír, okkal sír. Szorít a pelus,...

A SZELLEM ÉS A LÉLEK HARCA – beszélgetés

Nem is olyan túl rég Erdélyben még nem volt szentszellem, csak Szentlélek. Azok, akik hittek Istenben és Istennek, nem a...

HOGYAN LESZ BORRÁ A VÍZ? – Marika

A Biblia bolondság annak, aki nem érti, vagy aki a saját értelmével akarja megérteni. A Biblia Isten szerelmes levele annak,...

GYERMEKGYILKOS MÉDIA – igaz történet

Isten megmutatta, mi okozta a gyermekem hirtelen megbetegedését, és mitől változott meg az édesapám viselkedése. Megláthattam, hogy a gyülekezetek hogyan...

ÍNYENCSÉG: ÁDÁM ÉS ÉVA BŐRRUHÁJA – Kornélia és Kinga

Az Ádám és Éva története bolondság, egy értelmetlen gyermekmese azok számára, akik emberi ésszel akarják megérteni azt. Azok számára pedig,...

MIÉRT MONDJÁK, HOGY VÁLTOZTASD MEG A GONDOLKODÁSODAT?

TE IS ELHITTED? HOGY MEGVÁLTOZTÁL, MERT MEGVÁLTOZTATTAD A GONDOLKODÁSODAT? Miért mondják, hogy változtasd meg a gondolkodásodat? Azért, mert, amíg az...

EMANCIPÁCIÓVAL AZ ÉLET ELLEN

A betegségért, a szenvedésért, a fájdalomért, bizony meg kell harcolni. Mert az igazi kincs, az igazi érték ajándék Istentől, és...

ÉDES-KEDVES TÁRSADALOM!

ÉDES-KEDVES TÁRSADALOM! A pusztítást teremtésnek nevezed, lassan már a szarodat is megeszed. Az élőt tönkreteszed, az élettelent díszíted. Haldoklik a...

A SÁTÁNISTA SZENTHÁROMSÁG ÉS A FÁRAÓ

Sokan meg vannak győződve arról, hogy az ember testből, lélekből és szellemből áll. Akiknek volt közük a new agehez, tudják,...

SZÉKELYFÖLDI COVIDHÁBORÚ

Nem nagy túlzással körülbelül ez a helyzet Székelyföldön. Isten oltalmazza a székelyeket! Ők pedig kívánják Isten oltalmát kérni, és fogadni...

LÁTSZÓLAG VÉGTELEN SOK LEHETŐSÉGÜNK VAN

  https://youtu.be/s53lPPjpsJ4 A halált illetően az embernek csupán egy dologba van beleszólása: szabadon eldöntheti, hogy a hazugság mely verziója által...

A SÁTÁN ORSZÁGA EGY PROGRAMOZÓ SZEMSZÖGÉBŐL

Az igazság mindenben megmutatkozik, de csak azok számára, akik őszinte szívvel keresik azt. Forrás: https://youtu.be/r_fyYUI90_A HA MEGÉRTHETTED, MUTASD MEG ISMERŐSEIDNEK!...

NEM CUKRÁSZDA

KÉRLEK, BOCSÁSSATOK MEG. VALÓSZÍNŰLEG ÉN TÉVEDTEM AZÁLTAL, HOGY HOSSZÚ IDEIG PRÓBÁLTAM, KIMÉRTEN, TAPINTATOSAN, ÓVATOSAN ÉS VISSZAFOGOTTAN FOGALMAZNI, EZÁLTAL MAGAM KÖRÉ...

ANYA, NE CSINÁLD! ANYA, HAGYD ABBA! (Hallgasd végig a hölgy vallomását!)

A gyermekem kézzel-lábbal hadakozott. A szívem szakadt meg, amikor sírva könyörgött: anya, ne csináld, anya hagyd abba! Meneküljetek, amíg nem...
A lopás az, amikor kapsz valami jót, örülsz annak, de nem kívánod, hogy más is örüljön.