Kategóriák
Minden

ATEISTÁK MENNYORSZÁGA

Sokan, akik ateistáknak vallják magukat, valójában nem Istent tagadták meg, hanem azt a torz istenképet, amelyet a parázna kereszténységben láttak. Egyesek épp ezáltal kerültek közelebb Isten országához, mint azok, akik az emberek Istenről alkotott képét tisztelik az Élő Isten helyett.
A vallásos világ nem azokat nevezi ateistáknak, akik valóban istentagadók, hanem azokat, akik nem hisznek a keresztény doktrínákban. Ekképp sokak számára még jól is jön, ha kirekesztik őket azokból a közösségekből, amelyek emberek tanításaira mondják azt, hogy Isten akarata…
Jézus erre is felhívta a figyelmünket:
Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai. (Mt 15:9)
Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol van tőlem. (Mk 7:6)
A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy a ki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. (Jn 16:2)
De mit gondoltok ti? Vala egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz, monda: Eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben.
Az pedig felelvén, monda: Nem megyek; de azután meggondolván magát, elméne.
A másikhoz is odamenvén, hasonlóképen szóla. Az pedig felelvén, monda: Én elmegyek, uram; de nem méne el.
E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának néki: Az első. Monda nékik Jézus: Bizony mondom néktek: A vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. (Mt 21:28)
Így történhet meg az, hogy az ateista úgy él, és úgy cselekszik, mintha hinne Istenben, míg aki hívőnek hiszi magát, életével arról tesz bizonyságot, hogy nem bízik abban, akiről beszél.
Egy barátom azt a megértést kapta, hogy lesznek ateisták is, akik meg fogják látni Isten országát. Ez nyilván eretnek kijelentés a keresztény fülek számára, de nem kizárt, hogy Teremtőnk ezt a dolgot is másképp látja, mint a (mai) keresztények….

A barátom felismerése:

A LEGTÖBBEN NEM FOGJÁK TUDNI VISSZAUTASÍTANI A FENEVAD BÉLYEGÉT

Amikor elkezdték oltani az emberiséget, sokan azt mondták, hogy nem fogják felvenni az oltást. Ennek ellenére mégis felvették, és meg...

AZ APOSTOL SZAVAI A MAJOMHIMLŐRŐL ÉS A COVIDRÓL

János apostol hazudik, vagy a média? Amennyiben igaz, amit mond a média a majomhimlőről és a vírusokról, az apostol hazudott,...

A QR-KÓD JELENTÉSE

Miért mondjuk, hogy a termékek és az emberek azonosítására használt QR-kód a fenevad bélyege? Nagyon egyszerű felismerni a bibliában található...

HOGYAN VÉDHETIK MEG A SZÜLŐK A GYERMEKEIKET?

Egy kisfiúnak mutatta meg az Úristen, milyen veszély fenyegeti a gyermekeket. Azt is láthatta ez a kisfiú, mit tehetnek a...

TE MELYIK NŐT VÁLASZTOD? – beszélgetés

RÉMÁLMOK A MAGYARSÁG JÖVŐJÉRŐL Egy férfi két nőt látott álmában, és fel volt kínálva számára a választás lehetősége. Dönthetett arról,...

SZÁRAZSÁG ELLEN

Isten megmutatta, hogy a szárazság és azt az követő éhínség sok ember vesztét fogja okozni, de lesznek akik majdhogynem semmit...

BÜKKI ERDŐTŰZ: TERMÉSZETI KATASZTRÓFA VAGY GYÚJTOGATÁS?

Lehetséges-e, hogy a bükki erdőtűz szándékos gyújtogatás következménye? Ha igen, kik lehetnek a tettesek, és mi vezethette őket arra, hogy...

SOHA SEMMI JÓT NEM CSELEKEDTEM

Ha azt mondod, te cselekedted mindazt a jót, amit a te tagjaid véghezvittek, lekorlátozod Istent a te emberi erődre, értelmedre,...

TITOK – figyelmeztető álom – audio

Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesíttetett vala arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala,...

AZ ELSŐSZÜLÖTT

A földi és testi törvények szerint az elsőszülött örököl mindent. Számos országban még ma is tartják ezt a törvényt. Például...

BÖJTE BOTRÁNY

Vannak, akik támadják őt, mások pedig a védelmére kelnek. Na de vajon mi Isten álláspontja? "Lk 8:17 Mert nincs oly...

MEDITÁCIÓ FERENC PÁPÁVAL

A pápa közös meditációra, lelki gyakorlatra hívja a híveket, amelynek célja, hogy személyes kapcsolatot létesítsenek Jézussal. Vajon tényleg ez a...

BÉKAINVÁZIÓ MAGYARORSZÁGON -beszélgetés

"És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijõni, a békákhoz...