Kategóriák
Uncat

ARMAGEDDON MOST

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
ARMAGEDDON MOST
/

DIGITÁLIS DIKTATÚRA, HŐKAMERÁK

A tudomány, a közoktatás, a politika és a vallás öszefogott Isten ellen.

„És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az õ seregeik egybegyûltek, hogy hadakozzanak az ellen, a ki a lovon ül vala és az õ serege ellen. És megfogaték a fenevad, és õ vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette õ elõtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: õk ketten elevenen a kénkõvel égõ tüzes tóba vettetének:

A többiek pedig megöletének a lovon ûlõnek kardjával, a mely az õ szájából jõ vala ki; és a madarak mind megelégedének azoknak húsával.”

A LÁZ VALÓDI OKA

A DÉMONIZÁLÁS VALÓDI JELENTÉSE