Kategóriák
Uncat

AKI AZ ELLENSÉGEIT VÁDOLJA, ISTENT VÁDOLJA

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
AKI AZ ELLENSÉGEIT VÁDOLJA, ISTENT VÁDOLJA
/

Te vagy a világ közepe. Te vagy a világod közepe. Te vagy a szemeid világának a közepe. És amit látsz kint, annak a tükre, ami te vagy. A testek, amelyeket látsz, a testi éned tükörképei. Így az ellenségeid is a testi éned tükrei, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy milyen vagy, ha a tested kívánságát hajtod végre a lélek kívánsága helyett. Ez a tükör Isten ajándéka, amelyet, vagy vádolsz, összetörsz, és elveszel, vagy pedig hálás vagy érte, szereted, és engeded, hogy Isten a hasznodra fordítsa, hogy életben maradj.

Mt 5:44

Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyûlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az õ napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esõt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedõk is nem ugyanazt cselekeszik-é?

Jn 12:25 

A ki szereti a maga életét, elveszti azt; és a ki gyûlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt.

https://kialtoszo.hu/egyetlen-magyar-emberen-mulik-az-egesz-vilag-sorsa/