Kategóriák
Uncat

A LEGJOBB BEFEKTETÉS

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
A LEGJOBB BEFEKTETÉS
/

Meghalni valakiért, vagy az életet adni valakiért nem ugyanaz!

A vallás azt mondja, hogy Jézus meghalt az emberekért, ezáltal is erősítve a halálkultuszt, amely kétezer éve uralja az emberiséget.

De Isten Lelke nem ezt mondja, hanem azt, hogy Jézus az életét adta az emberekért. Ráadásul még mindig adja, mert van, amiből. Akinek örök élete van, annak végtelen az élete. Ekképp bőven van, amiből adjon annak, aki kéri tőle.

„Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.”

„És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen.”

Péter az életét adta, és adja az igazságért ugyanúgy, mint Jézus. Ezért az igazságból nyert örök életet.

Bizony mindenki adja az életét valamiért, még akkor is, ha nem tud róla. Jézus és Péter az életbe, az élőbe fektette a földi életét, és élet lett abból, örök élet.

Ugyanígy, aki a halottba, a halálba fekteti az ő életét, a halált kamatoztatja saját maga, a családja, és a környezete számára.

Milyen nagy lehetőség számunkra, hogy a maradék földi életünket az örökkévalóba fektethetjük, hogy az kamatozzon, ami sosem múlik el!

www.kialtoszo.hu/hirlevel