Kategóriák
Uncat

UNIÓS PARADICSOM

Olyanok lettünk, mint az uniós paradicsom, amely kívülről úgy néz ki, mint a paradicsom, de az ízének semmi köze nincs a paradicsom ízéhez.

A jóléti társadalomba bekényelmesedett európai uniós polgárok kívülről úgy néznek ki, mint az emberek, de belülről már semmit sem hordoznak magukban abból, amit az Élő Isten elképzelt, amikor embert teremtett a Földre. Kutyaként paráználkodnak úgy lelkileg, mint testileg, disznóként esznek a világmédia által eléjük helyezett vályúból, és fenevadként bántalmazzák, és gyilkolják egymást, amikor valami kizökkenti őket abból a hamis nyugalomból, komfortból, amelyet az anyagi jólét kínál számukra.

Ahogy az uniós paradicsom elvesztette ízét, úgy a jóléti kereszténység is elvesztette Krisztus beszédét, ami által ő lehetne a föld sója, és a világ világossága.

„Ti vagytok a föld sója; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.

Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak.

Úgy ragyogjon a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Mt 5:13

https://is.gd/5p71tI