Kategóriák
Minden

Székelyföld-Székelyföld, ki szabadít meg téged?

Az embernek Fia a saját hazájában is elmondta az igazságot, de nem fogadták be azt. Ezért nem cselekedett ott sok csodát. Bizonyságot tett arról, hogy az élet útját mutatta meg nekik, de ők szabad akaratukból a halál útját választották. Elfogadta hát döntésüket, és nem erőltette őket, hogy forduljanak vissza Teremtőjükhöz.
Így van ez az én hazámban is. Isten kegyelme által nap mint nap bizonyságot teszek az igazságról, amelyben gyógyulás van, és feltámadás, úgy a testnek, mint a léleknek. De ha valakik a halált választják, én semmi mást nem tehetek, mint azt, hogy elmondom, fel volt kínálva számukra a gyógyulás és az élet, de ők a betegség és a halál mellett döntöttek.
Tették ezt úgy, hogy bár hallották az élet hívó szavát, továbbra is ragaszkodtak az elöljárók meséjéhez, amely félelemmel, bizalmatlansággal és gyűlölettel fertőzte meg az ő szívüket.
Ma már nem csupán ahhoz ragaszkodnak, hogy hinni akarnak az istentelenség és az emberi hazugság rettegett torzszülöttjében, a koronavírusban, hanem ahhoz is, hogy ezt a hiedelmet törvénybe foglalják, hogy mindenkinek legyen kötelező hinni benne.
Nem elégednek meg azzal, hogy szabadon hihetnek egy olyan hazugságban, amely nem csupán a testet, de még a lelket is megöli. Azt is követelik, hogy megtagadva Istenadta józan gondolkodásukat, hitüket és jókedvüket, mindenki velük együtt a médiában és a lelküket pénzért áruba bocsájtó elöljárókban higgyen, féljen és rettegjen. Sőt mi több, a társadalom ellenségeinek akarják nyilvánítani azokat, akik a Teremtő kijelentéseibe vetett bizalmukat a földi hatalmak dollármilliárdokkal terjesztett propagandája, félelemkampánya fölé merik helyezni.
Székelyföld-Székelyföld, ki szabadít meg téged, ha a Krisztus által rád hagyott örökséget, amiben gyógyulás van és élet, lecseréled a politika, a vallások és az orv-tudomány hazugságaira?
Isten hallgassa meg azok imáit, akik ezidáig hűek maradtak az Ő szavához, és könyörüljön terajtad, hogy gyermekeid ne egy gépek és lelkiismeret nélküli egyedek által irányított, zombi világban kelljen felnevelkedjenek, hanem egy szeretetteljes, életdús környezetben!
[mailerlite_form form_id=1]