Kategóriák
Minden

SZÉKELYEK A ROMÁN DEMOKRÁCIA HAJNALÁN

A ROMÁN DEMOKRÁCIA HAJNALÁN
a székelyek is megtanultak meggazdagodni. Viszont a legtöbben később nem tanultak meg szegénynek lenni, hogy igazán gazdagok lehessenek.
Igen, testvér. Rabjaivá váltunk a meggazdagodás szellemiségének, és meggazdagodtunk épp úgy, ahogy az elő lett írva számunkra. Szereztünk sok földi kincset: pénzt, kényelmes otthont, járművet, hírnevet, sok-sok információt és melléje oklevelet.
Azt mondta Jézus, könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdag embernek bejutni Isten országába. Isten jókedvéből megérthettem, hogy Ő nem csupán anyagiakban mérhető gazdagságra gondolt, hanem minden olyan eszmei, szellemi és spirituális kincsre, ami elválaszt bennünket az igazságtól, az Élettől, a Teremtő Istentől.
A média, a közoktatás és a vallások közreműködésével megteltünk becsületesen olyan kincsekkel, amelyek halálunk pillanatában az enyészet martalékává lesznek. Minden értékesnek hitt információ, amit begyűjtöttünk az elménkbe, amint az agyunk rothadásnak indul, elillan, mint a kámfor. Ez azért rossz, mert a fehér köpenyesek szerint épp az agy indul a leghamarabb bomlásnak. Annak rothadásával az a rengeteg bálvány, szellemi magaslat, emberi teória, teológia és istenképzet az enyészet martalékává válik.
A mester azt mondta, inkább szerezzünk kincseket a mennyben, amelyeket sem a moly, sem a rozsda nem emészthet meg. Azt, hogy miként lehetséges ez, ő a beszédével, a cselekedeteivel és az egész életével bemutatta. Bárki megismerheti a mennyei kincsek megszerzésének tudományát, aki gyermeki alázattal és szelídséggel Istenhez kiált, hogy segítséget kapjon Jézus szavainak megértéséhez.
Ő szegénnyé lett, hogy megmutassa számunkra az igazi gazdagság útját, amely nem a vallásokban, nem a földi kincsekben és emberi tudományokban rejlik, hanem az Ő beszédében, szeretetében, önként vállalt áldozatában és a feltámadás erejében.

Ekképp fogalmazott az egyik barátom.
„ Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez.
És amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszthaláláig.
Ezért Isten is felmagasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és a föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.”

Neked, aki e sorokat olvasod, még nem késő! Te még megtanulhatsz szegénynek lenni annak okáért, hogy megleld az igazi kincset, és valódi gazdagságra tegyél szert azáltal.
Ő azt mondta, hogy aki felemeli magát, avagy meggazdagítja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, azaz szegénnyé teszi magát, felemeltetik. Ha készen állsz megtanulni azt a szegénységet, amely maradandó kincseket hozhat számodra, személyesen hozzá fordulj, ne hozzám, ne a vallásokhoz, ne az emberekhez. Nincs semmi szükséged vallási szervezetek, emberi elméletek, földi tekintélyek közbenjárására.

Sajnos sokan vannak, akik abban a földi gazdagságban mentek át a túlvilágra, amely megmérgezte, és tönkre tette a lelküket, és amely örök szegénységre ítélte őket. De neked ma még nem késő. Neked most még nem késő!

„Aki keres, az talál. A zörgetőnek megnyittatik.
Boldogok a lelki szegények. Boldog, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert megelégíttetnek!”

Boldog az a szem, amely e sorokat olvassa, mert meghívást kapott az igazi kincsek látására!

Máté evangéliuma, 11. fejezet 27-30

egy Kiáltó Szó a Pusztában
(Ha hasznosnak találtad, mutasd meg azoknak, akik fontosak számodra.)

 

 

[mailerlite_form form_id=1]

 

Vélemény, hozzászólás?