Mindaddig, amíg a tüntetésektől, a lázadásoktól, a petícióktól, a jó orv-osoktól, a kormánytól, a vallástól, az alternatív gondolkodástól, a youtube és facebook videóktól várjátok a megoldást, és nem Attól, aki az életet elrendelte, csak növekedni fog a baj, mígnem tragédiába és apokalipszisbe torkollik.

Ma, ha halljátok Krisztus életre hívó szavát, ne keményítsétek be a szíveteket, mert csak ő adhat gyógyírt szemeitekre, megtört szívetekre, eltékozolt életetekre.

A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.”… amiben gyógyulás és élet lesz mindazoknak, akik isznak belőle, és megmossák magukat benne.

Hogy hihetne bárki is abban, akit nem ismert meg személyesen?

Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;”

Hogy hihetnél benne, ha csak a vallást ismered, de vele sosem találkoztál?

Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.”

[mailerlite_form form_id=1]

A lopás az, amikor kapsz valami jót, örülsz annak, de nem kívánod, hogy más is örüljön.