Kategóriák
Minden

OLTÁS UTÁN, AMPUTÁCIÓ ELŐTT

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
OLTÁS UTÁN, AMPUTÁCIÓ ELŐTT
/

Így nézett ki egy barátunk testvérének a lába nem sokkal az oltás felvétele után, és az amputáció előtt.
A szemeink láttára teljesedik be, amit Jézus üzen a Jelenések könyvében, és még mindig az orvosoktól, a tudósoktól, a politikai és vallási vezetőktől várjuk a megoldást. Azoktól a személyektől, akik megtagadva az istenadta lelkiismeretüket, személyes érdekeiket követve, részt vesznek egy, az egész világot átölelő, bűnszervezet emberiség elleni merényletében.

Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, a kiken vala a fenevad bélyege, és a kik imádják vala annak képét.

…És káromlák a menny Istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt; és meg nem térének az ő cselekedeteikből.

Jel 16:2-11

A férfi története itt olvasható/hallgatható:

Isten megmutatta, hogy azokra a személyekre, akik részt vesznek az Egészségügyi Világszervezet és a világhatalom tervének népszerűsítésében és kivitelezésében, a nép haragja fog lesújtani, éppen úgy, mint a Nürnbergi per idején.
Viszont azok sem kerülhetik el az ítéletet, akik ahelyett, hogy belátnák, hogy ők voltak azok, akik Isten szava helyett emberek szavának hittek, bosszút forralnak a társadalom vezetői ellen, akik veszélybe sodorták az életüket.

Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, a ki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve!

Jer 17:5