Kategóriák
Minden

Ok-okozat másképp

Ahhoz, amit úgy nevezünk, hogy bűn, hozzá lehet szokni, mert jó ennek a mulandó porhüvelynek, a testnek. Viszont annak következményéhez, a fájdalomhoz, a testi és lelki kínokhoz már lehetetlen hozzászokni.
Ekképp teremtődik meg a pokoli létállapot az ember életében, az Ő lelkében.
A legelszomorítóbb látvány az, miszerint az ember a bűnnel próbálja hárítani a bűnt. Például lemond az alkoholról, miközben rászokik valami más testi függőségre. A bűntől és annak következményétől, a testi és lelki romlás fájdalmától, nem lehet megszabadulni testi szinten, azon a szinten, amelyiken létrehoztuk azt. Az életellenes elmeprogramoktól, cselekedetektől, szokásoktól csak és kizárólag egy sokkal magasabb „szinten”, lelki síkon szabadulhatunk meg.
És ez a szabadulás maga a megváltás.
Mivelhogy örömre lettünk teremtve, nem tagadhatjuk meg az örömöt, ami lételeme mindennek, ami él. Csupán annyit tehetünk, hogy a káros örömöt, szenvedélyt lecseréljük, egészséges, életillatú, lélektől jövő örömre és „szenvedélyre”.

Óriási botrány az a kijelentés, miszerint ezt az örömöt embernek képtelenség megszerezni. (Mt 19:25) Tehát nem ember az, aki lecseréli a régit az újra, mert nem teheti. Ő a régi gondolkodással, a test-orientált elmeprogramokkal meglátni is képtelen azt, ami nem evilági, ami sokkal magasabb „létsíkról” való.
Ekképp a réginek az újjal való lecserélése ajándék. Az Úristen kegyelméből, az Ő jókedvéből adatik azon személyek számára, akik megundorodtak felnőtti mivoltuktól, és kívánnak gyermekké válni Őelőtte, és az Ő szava, Jézus Krisztus előtt. (Rm 10:17)
Te még szeretnél időzni kemény, felnőtti mivoltodban, vagy jól esne már neked is gyermeknek lenni? Ne nekem válaszolj! Neki!
„Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, a melyet megtalálván az ember, elrejté azt; és a felett való örömében elmegy és eladván mindenét a mije van, megveszi azt a szántóföldet.”

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?