Kategóriák
Minden

NEMZETÜNK ÉRZELGŐS (VALLÁSOS) HÓHÉROKAT KÖVET A VÁGÓHÍDRA

akik édeskés szavakkal, Isten, Jézus és a Csíksomlyói Szűz Mária nevében, viszik a magyarságot a veszedelemre.
Isten azt mondja, hogy aki Őhozzá fordul látásért, annak ad gyógyírt a szemeire, hogy lássa, mi történik a világban. Aki pedig emberekben (politikai és vallási tekintélyekben) bízik, nem fogja meghallani az Ő életre hívó szavát, és elveszik.
Jézus meszelt síroknak nevezte az akkori vallási vezetőket, akik a hagyományokat, a szokásokat és a politikai érdekeket a Mindenható Isten, próféták által kinyilvánított, szavai fölé helyezték. Krisztus akkori ellenségei, a zsidó írástudók és papok épp olyan jó viszonyt ápoltak a császár embereivel, mint a magyar vallási vezetők, többek között a sokak által bálványozott Böjte Csaba a politikusokkal.
Ez Jézus üzenete a számukra:
De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.
 
Isten legyen irgalmas hozzátok! De hogyan is élhetnétek ti az Ő irgalmával, amikor a saját dicsőségetek növeléséért, minden alkalmat megragadtok, hogy az embereket istentelenségbe vigyétek a Teremtő Isten, Jézus, és most legutóbb, a csíksomlyói búcsún, a Szűz Mária, nevében?
Ezek Jézus, jelenések könyvében rögzített, szavai a mostani helyzetről:

 [mailerlite_form form_id=1]
[fwdrap preset_id=”sotet” playlist_id=”KÖZELI” start_playlist_id=”REDCIRCLE” start_track_id=””]