Kategóriák
Minden

NEM LEHETSZ KÖZÖMBÖS A TŰZZEL SZEMBEN

Jézus egyértelműen kijelentette, hogy a langyos ember nem ismerheti meg az Igazságot, nem telhet meg azzal. Ekképp nem léphet be annak teljes dicsőségébe, örömébe. Azt javasolja, legyünk hidegek, vagy forrók. Viszont a mai langyos világban a forró épp akkora botrány, mint a hideg. Mindkettőben megütközik a tömeg, amely a langyost hiszi helyesnek, életszerűnek, természetesnek. Egyetlen ember hidegsége vagy forrósága elhordozhatatlan lelki kínokat okoz a feneketlen szakadék felé menetelő tömeg számára. Ezért, az elején megpróbálják meggyőzni, édeskés szavakkal hízelgéssel, megfélemlítéssel visszaráncigálni a tömeg halált hozó álbiztonságába. Szinte esedeznek, hogy gondolja meg magát, és menjen vissza a langymeleg bűzbe, mert tüzének látványa tüzet szít a tömegemberben. Egyesekben a gyűlölet, másokban pedig az élet szeretetének tüzét. Ezt a tüzet, ha valaki befogadja, békessége lesz úgy éltében, mint holtában. Aki elutasítja, annak elhordozhatatlan kínokat fog okozni úgy éltében, mint holtában. Ezért kell a tűz hordozóit, visszahízelegni, visszadicsérgetni a tömegbe. Esetleg megfélemlíteni, megzsarolni, akár megölni őket. Ez történt Jézussal és az ő barátaival is. Az igazság tüzét, amely az élet teljességét kínálja az embernek, nem lehet emberi, földhözragadt gondolkodással sem megszokni, sem befogadni, sem elviselni. Ezért mondja Jézus: – Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek. – Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. – Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. – Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak. – Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. – Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. – Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak. – Úgy ragyogjon a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és vágyakozzanak arra, hogy megismerni Istent, az élet világosságát. Kedves barátom, ez langyosságban, megalkuvásban, gyávaság és félelem szülte kompromisszumok között, tűz nélkül teljességgel lehetetlen. Senki sem lehet közömbös a tűzzel szemben. A tüzet vagy szeretni lehet, vagy gyűlölni. Előbb-utóbb neked is döntened kell, hogy gyűlölni fogod azt a halálra, vagy pedig szeretni fogod azt az örök életre.

https://ok.ru/video/1603039600222

[mailerlite_form form_id=1]