Kategóriák
Audió Filmek Írások

Modern Miatyánk

 

Mire gondolhat a mai ember, amikor a „Miatyánk”-at mantrázza?
Talán erre?

Miatyánk, ki vagy a mennyekben, segíts nekem, hogy híressé, és népszerűvé váljon az ÉN nevem!
Hogy eljöjjön az ÉN országom, és hogy meg legyen az ÉN akaratom, amint otthon, a családomban, úgy mindenütt, ahol ÉN megjelenek.
Sikerüljön a vizsgám, legyen sikeres az új autóvásár és a lakásfelújítás. Sok pénzem legyen, és mehessek el VAK-ációzni az idén is. Kérlek add, hogy ne tudja meg a párom, hogy mi jár a fejemben, mikor azt mondom neki, hogy szeretlek, és tanulja meg elfogadni azt a gondolatot, hogy akkor leszünk igazán boldogok, ha ÉN kielégíthetem minden testi vágyamat, kívánságomat.

A mindennapi lelki táplálékot, hadd szerezzem meg ÉN onnan, ahonnét ÉN akarom. És kérlek, add, hogy sose találkozzak olyan igazságokkal, amelyek ellentmondanak jelenlegi elképzeléseimnek, és kényelmetlen szituációba hoznak. Kímélj meg az ilyen élethelyzetektől, kérlek!
Bár nagyon kétlem, hogy valaha is vétkeztem volna, kérlek bocsásd meg nekem, ha netán mégis vétettem azáltal, hogy nem követtem az ÉN belső hangomat, melyet a facebook, az amerikai filmek és a többi főáramú médium alakított ki bennem! És, kérlek fogd már fel valahogy, hogy én senkinek nem kell megbocsássak az égadta világon, csak és kizárólag ÖNMAGAMNAK.
Ne vígy engem a kísértésbe! Azt hiszem, hogy ezen a területen egyedül is boldogulni fogok, Önmagamtól is odatalálok!
A gonosztól meg nem kell megszabadítanod, hisz, ha még nem hallottad volna Osho-tól, vagy Eckhart mestertől, vagy valamelyik amerikai bestseller írótól, a gonosz valójában nem is létezik! Mellesleg nemrég jelent meg egy újabb amerikai film DiCaprio főszereplésével, melyben csak a speciális effektek százharmincmillió dollárba kerültek. És ez a film is egyértelműen kijelenti, és be is bizonyítja, hogy a gonosz nem létezik. Azt csupán a Vatikán találta ki, hogy kontroll alatt tartsa az egész világot! A gonosz valójában még az eredeti Bibliában sem volt benne. Csak később hamisították belé. Ha netán még nem hallottad volna, a Bibliát valamelyik császár nagyon sokszor átírta. Az evangéliumokat pedig „kiherélték”. Úgyhogy vedd te is tudomásul, hogy butaság és műveletlenség bizonyítéka az, ha valaki a huszonegyedik század elején azt hiszi, hogy létezik gonosz.
…mert az enyém az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. Egyébként már a brit tudósok is bebizonyították, hogy a fizikai világ valójában nem is létezik. És ÉN vagyok a központja mindennek. Én teremtettem a világot. És ebből logikusan következik, hogy ha bármilyen probléma van, csak ÉN oldhatom meg azt. És nincs szükségem semmilyen külső segítségre. Úgy igazából még azt sem értem, hogy miért álltam szóba veled. Megvan! Azért, mert a Vatikán és a Biblia elhitette velem, hogy te létezel.
De az előbb leszögeztük már, hogy nem létezel, és a gonosz sem létezik. A Vatikán és a biblia hazudik.

Na de várjunk csak! Ha a Vatikán és a Biblia hazudik, az azt igazolja, hogy létezik hazugság! És ha létezik hazugság, létezik megtévesztés. És ha létezik megtévesztés, akkor létezik Sátán. Merthogy a Sátán szó az arámi „sata” szóból ered, melynek jelentése, félrevezetni, megtéveszteni, becsapni, útjáról letéríteni, a célt eltéveszteni stb.
És ha létezik megtévesztés, félrevezetés, hazugság, gonoszság, rabság és halál, okkal feltételezhetjük, hogy létezik ezek ellentéte is: útbaigazítás, segítség, igazság, megigazulás, szabadság, szeretet és élet.

Atyám! Itt vagy még? Hahó! Ugye még nem hagytál el engem?!
Újrafogalmazhatom az imámat? Kérlek bocsáss meg, hogy elhamarkodottan ítéltem!

Mi Atyánk, ki a mennyekben, a tökéletességben, a teljes igazságban, a szeretetben honolsz!
Vágyom rá, hogy ismertté váljon az egész világon, dicsőíttessék és szenteltessék meg a te neved, és a te terved! Tudja meg az egész világ, hogy általad van kiút a tudatlanságból, a sötétségből, a fájdalomból és a félelemből!
Tiszta szívemből kívánom, hogy megvalósuljon a Te tökéletes terved, hogy eljöjjön a te országod, és hogy meglegyen a Te szent akaratod! Tudom, Atyám, hogy jóformán semmit sem tudok, semmit sem értek. Tudom, hogy félre vagyok vezetve. Tudom, hogy be vagyok csapva. Épp ezért nehezemre esik, hogy elfogadjam a Te akaratod, mely igencsak eltér attól, amit fizikai füleimmel hallok, és testi szemeimmel látok. Földi, hús-vér gondolkodásom által vezetve, vakon ellenkezek, szembeszegülök veled. Ó Atyám! Kérlek könyörülj énrajtam! Hisz neked hatalmadban áll legyőzni az én hamis ambícióimat, melyek elhomályosítják a látásom, igazságtagadásra, az igazság elleni hadakozásra indítanak, és ezáltal a romlásba, halálba taszítanak! Mennyei atyám! Kérlek, ne hallgasd meg testem kívánságait és követelőzéseit, mert azok a pusztulásba visznek. Csak a lelkemre figyelj, Atyám, mely úgy vágyakozik Tehozzád, mint a forró sivatagban eltévelyedett ember a hűs forráshoz, mely szomjat olt, és életet ad.
Legyen meg a te akaratod, még akkor is, ha az most még kényelmetlen és kellemetlen balga elmém számára! Ne engedd, hogy a test követelései szerint legyek józan, mert oly fájdalmas a haldokló világ jajveszékelése!
Minden körülmények között, akár még a testem halála árán is legyen meg a Te akaratod, szerető Istenem! Történjen úgy földi életem minden területén, ahogy Neked kedves, ahogy Szerinted tökéletes! Tudom, hogy a te kegyelmed által mindent megértek a maga idejében, és gyönyörködni fogok a Tökéletességben, melynek dicsősége betölti az eget és a Földet.
Tudom, hogy a hazugságtól való elszakadás fájdalommal jár, de ha az a megigazulásom záloga, hogy most fájdalomban legyek, és mint gyermekét elvetélő anya zokogjak, ám legyen! Inkább sírok most, amíg szükséges, míg a könnyek lemossák rólam a világ összes hazugságát, mintsem ünneplem a mulandóságot és a romlást. Inkább kesergek és betegeskedek most, és hagyom gyötörni a testem, csak hogy egyszer végre Igaz Örömöm is legyen arcod megpillantása által!
Atyám, a TE akaratod legyen meg, ne az enyém! És bármennyire is fájdalmas, könyörgöm, segíts testemnek megbékélni vele, hogy lelkem a Te békédet egy szép napon meglelje!
Segíts meggyűlölnöm azt az akaratot, melyet anyám méhétől fogva nekem a világ adott! És hadd gyönyörködjem abban az akaratban, mely életet lehelt a holtba, mely a te hűséges fiadat feltámasztotta!

A mindennapi táplálékot, add meg az én lelkemnek, hogy megélénküljön, megújuljon, megelevenedjen, és le tudja győzni a test, halált dicsőítő kívánságait! Minden nap többet adj belőle, és adj mellé bölcsességet, alázatot, szeretetet és szelídséget, hogy megoszthassam az éhezőkkel, kik bár látszólag jóllakottak, éheznek, és szenvednek, mert a modern társadalom tündöklő látványsivatagában lelkük élelem nélkül maradt!
És bocsásd meg nekem, hogy minden igyekezetem ellenére még most is eltévesztem a célt, hogy a Krisztus helyett a népek tengerének félelem- és hazugsághullámaira nézek, és hagyom, hogy azok lehúzzanak a mélybe. Kérlek, adj erőt, hogy én is meg tudjak bocsátani tévelygő embertársaimnak, amikor ők gonoszság-ittasan, behomályosult szemekkel, ködös tekintettel bántalmaznak engem. Kérlek, fordítsd jóra az ő vétkeiket, és add, hogy közös tévedéseinkben is a Te dicsőséged fénye mutatkozzék meg, mely legyőzi a lelkünket uraló feketeséget!
Hogy azáltal is megerősödjünk, engedd meg, hogy próbára legyen téve a mi hitünk, a beléd vetett bizalmunk, de kérlek, tartsál meg bennünket, és ne engedd, hogy örökre eltévelyedjünk a kísértések, és a megpróbáltatások labirintusában.
És kérlek, szabadíts meg a tudatlanság és a hazugságok nászának torzszülöttjétől: a gonosztól. Tudom, hogy Te mindezt megteheted, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké.

 

Vélemény, hozzászólás?