Kategóriák
Minden

Mit mond neked a 24?

Minden egyes személynek naponta 24 óra életidő áll a rendelkezésére, amelyet tetszése szerint ráirányíthat bizonyos dolgokra.

Ezt az életidőt tudatosan, vagy tudattalanul az életerő (életenergia) mozgatására használják az emberek. Például 8 óra munka, másfél óra étkezés, fél óra testedzés, 3 óra gyermeknevelés, 1 óra autószerelés stb… Tehát az életidőt minden egyes személy az életerő vételezésére és kiadására fordítja még akkor is, ha nem tud róla.

Az érthetőség kedvéért, most fogalmazzunk úgy, hogy naponta mindenkinek 24 egységnyi életerő áll a rendelkezésére, amelyet “szabadon”, tetszése szerint felhasználhat, ráirányíthat bizonyos dolgokra. A mulandó, a rothadó, azaz a hiábavaló, és az örökkévaló dolgokra egyaránt.

De vajon tényleg szabadon, tetszőlegesen gazdálkodunk a rendekésünkre álló életerővel, figyelemmel? Vagy megtörténhet, hogy bizonyos, kívülről bevitt programok a tudatalattinkból meghatározzák számunkra, hogy mire fordítsuk a 24 egységnyi figyelmet, a 24 egységnyi életerőt?

A fenti képlet szerint naponta neked is 24 egységnyi életerő, avagy figyelem áll a rendelkezésedre, amelynek az elhasználásáról minden pillanatban döntést hoz az agyad. A kérdés az, hogy milyen séma szerint dönt az agy a 24 egységnyi életerő felhasználásról; és mi befolyásol abban, hogy mire irányítod a napi 24 egységnyi figyelmed.
És most jól figyelj, mert talán ez az a pont, amelyen érthetővé válik számodra Jézus egyik legmeghökkentőbb kijelentése.

“A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.”

Eszerint a képes beszéd szerint kétfajta szellemiség van a világban. A tolvaj/gyilkos szellemiség, és a segítő/éltető szellemiség. És minden élő személy anélkül, hogy tudna róla, folyamatosan kiszolgáltatja a rendelkezésére álló 24 egységnyi figyelmet, avagy életerőt valamelyik szellemiségnek.

A fizikai világot uraló tolvaj/gyilkos szellemiség, amelyet az arámi „sata” szó alapján az írás Sátánnak nevez, az ember figyelmét és életerejét csellel, fondorlattal átirányítja az „Örökkévalóról” a mulandó és a hiábavaló dolgokra. És azok az emberek, akik nem tudnak az örökkévalóságról, az örök élet lehetőségéről, automatikusan benne ragadnak, benne maradnak a tolvaj szellemiség csapdájában, és önként kiszolgáltatják a naponta rendelkezésükre álló 24 egységnyi életerőt a fizikai világ urának, a Mammonnak. Ekképp megrekednek a testiségben, a főáramú média által népszerűsített testi gondolkodásban.

Idős korban, haláluk előtt, vagy a halál pillanatában egy néhányan, akik tisztességesen élték az életüket, „megboldogulnak”, avagy teljes szabadulást nyernek a fizikai világ rabságától. Ezt a Biblia úgy nevezi, hogy üdvösségre jutnak, üdvözülnek.

Viszont a legtöbben (a tágas úton haladó személyek) rabjai maradnak az anyagnak, az anyagiasságnak, avagy a testi/ördögi gondolkodásnak. Ekképp a fizikai test halála után a lelkük nem nyer szabadulást a testi gondolkodás börtönéből, és kárba vész.

A kárhozatról és a pokolról most csak nagyon röviden szólok. Tudom, hogy nehéz, de próbáld megvizsgálni magadat. Kíséreld meg őszintén elgondolni, hogy az örömök, amelyeket szereztél az elmúlt 24 órában, körülbelül hány százalékban testi, és hány százalékban lelki eredetűek. Sajnos a világi és a vallási szinten egyaránt jelenlévő megtévesztések miatt sokan még csak nem is tudnak arról, hogy létezik lelki/mennyei öröm, amit Pál a következőképpen nevez. “Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, és Szent Lélek által való öröm (azaz Isten jelenléte általi öröm).”

Na de neked, ki ezt olvasod, most lehetőséged nyílt a szembesülésre. És ha őszinte vagy magadhoz, pontosan megállapíthatod, hogy az elmúlt 24 óra örömeinek hány százaléka származott a testi függőségeidből (étkezés, szeretkezés, szenvedélyek, hobbik, hangulatfokozók, látványfokozók, ízfokozók, filmezés, kocsmázás, facebookozás, baráti társaság stb). Ekképp azt is megtudod, hogy örömeid hány százaléka volt lelki eredetű. Ha még nem ismered Istent, nem találkoztál az Ő kegyelmével, elképzelhető, hogy az elmúlt 24 órában az örömeid több, mint kilencven százalékát a testeden keresztül kaptad, mert nem is nagyon tudtál arról, hogy van lelki öröm.

Most próbáld meg elképzelni azt, hogy a következő órában meghal a tested, de a lelked továbbra is élni fog, és igényelni fogja a szokásos örömdózist, mert az az ő tápláléka.
Hangsúlyozom, hogy az öröm megszerzésének az eszköze, a test halott, és készítik a temetésre. A lélek él, továbbra is vágyik a szokásos örömre, de nem ismeri a test nélküli örömöket, mert egész eddigi életében a testi örömökkel volt elfoglalva, és minden lehetőséget elutasított magától, amely által megismerhette volna az Isten jelenléte által való örömöt. Tehát egész földi életében nem volt más öröme, mint az, amit az ötérzéki valóság kínált számára. Az az ötérzéki valóság, amely egy hirtelen halál következtében épp elvétetett tőle.

Kezded már érteni, hogy mi a pokol, és mi a kárhozat?

A lélek továbbra is él, de az öröm megszerzésének eszköze, a test már nem elérhető számára. A test, amellyel szeretkezett, evett, ivott, facebookozott, táncolt, autózott, versenyzett, filmezett, színházba járt, sportolt stb, halott, el van temetve, bomlásnak indult.

Hogy valamennyire megértsd a lényeget és a dolgok súlyát, gondolj most te is azokra a dolgokra, amelyeket imádsz csinálni, és amelyekre eddig rendszeresen ráirányítottad a 24 egységnyi figyelmed. Emlékezz azokra a személyekre, akiket szeretsz. Gondolj a kirándulásokra, a vidámparkra, a filmezésre, a szeretkezésre, a sörözésre, a sportolásra, a táncra, a facebookozásra, az utazásra, a gyermekeidre, a feleségedre, a férjedre, a szüleidre stb.

Egyik pillanatról a másikra hirtelen ez mind elvétetett tőled. Nincs többé. Csak a lélek van, amely ugyanúgy kéri a táplálékot, mint ahogy eddig kérte, de már nincs, ami megadja azt neki.

Ez a pokol, ez a kárhozat, drága embertárs.

A lélek továbbra is él, de nincs már esély az örömszerzésre, a megújulásra, mert az összes lehetőséget elrabolta tőled a tolvaj, aki hazugságokkal, a teljes figyelmedet és életerődet a halott dolgokra irányította, és talán még azt is elhitette veled, hogy nem kell aggódnod, mert van reinkarnáció. Ekképp nem csupán a fizikai testedet állította a saját szolgálatába, amíg még életben volt, hanem még a lelkedet is az örök sötétségre, örök rabságra ítélte. Egyelőre ennyit a kárhozatról.

Mivelhogy nem az a célom, hogy fölöslegesen ijesztgesselek, hanem az, hogy Isten segedelmével segítsek megérteni a dolgok miértjét és az élet lényegét, áttérek a jó hírre, amelyet ha el tudsz fogadni, hamarosan igaz életet fognak látni szemeid.

Amint a fentiekben is említettem, Jézus azt mondta magáról, hogy azért jött, hogy akik megismerik őt, azoknak életük legyen, és bővölködjenek. Azt is mondta, hogy ő az út, az igazság és az élet; és senki sem mehet az Atyához, csak őáltala.

Na de miért mondta ezt? Vajon azért, hogy aki babonásan imádkozik hozzá, megmeneküljön a kárhozattól, vagy azért, mert ő konkrétan meg is mutatta a tanításaival és az életével, hogy melyik az a magatartás, amely révén megismerhetjük Isten országát? A szavaiból arra következtethetünk, hogy a második válasz a helyes. Az első választ a világ ura kínálja azon személyek számára, akik beérik a vallási felekezetek és emberi szervezetek kínálta édeskés beszédekkel.

Viszont Ő azt mondta, hogy aki megismeri, és megcselekszi az ő beszédeit, hallani fogja az ő hangját, megismeri az igazságot, és szabadulást nyer általa.

Ezért mondatik, hogy az egyik legfontosabb kérdés ez.

Hol van a figyelmed?
Hol van a te értékes,
életet adó figyelmed?
Mire irányítod a tested lámpását,
és a rendelkezésedre álló napi 24 egységnyi életerőt?

Azokra a dolgokra, amelyek halálra, elmúlásra vannak ítélve, amelyeket beszippant a fekete lyuk, vagy azokra a dolgokra, amelyek soha el nem múlnak?

A napi 24 egységnyi figyelemből mennyit fordítasz arra, amiben élet van, és ami örökön élni fog? És mennyit fordítasz azokra a dolgokra, amiket elnyel a mulandóság fekete örvénye?

Egy barátom azt mondta, hogy Istent nem lehet becsapni. Igaza volt, hisz sak magunkat csaphatjuk be, ha nem adunk őszinte választ a fenti kérdésre.

Jézus megmutatta, melyik az a lelkület, melyik az a tudomány, amely révén elérhetjük azt, hogy a 24 egységnyi figyelemből, életerőből egyre kevesebbet fordítsunk a Mammonra, és egyre többet az Örökkévalóra, mígnem elérjük azt a pontot, amikor mind a 24-et Istennek adjuk, és semmi sem marad a testnek, a bűn testének.

Jézust ezt tette. Az ő barátai, az apostolok szintén ezt tették. És az ő igaz barátai ma is ezt teszik. A 24-ből napról napra többet adnak Istennek és kevesebbet a Mammonnak, mígnem Istené lesz mind a 24, és a világ urának, a Mammonnak semmi sem marad belőle.

Drága embertárs, még mielőtt megijednél a fenti sorok súlyos kijelentéseitől, elmondom, hogy ez nem egy olyan folyamat, amelyben az ember önerőből, önsanyargatás révén megfosztja magát a világi örömöktől. Egyáltalán nem erről van szó. Amiről itt szó van, nem más, mint az igazi szerelem, amely elvezeti az igazság szerelmeseit a “Mennyek Országába”, arra az életre, amelyet az, aki Tökéletes, megálmodott az ő gyermekei számára.

“Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, a melyet megtalálván az ember, elrejté azt; és a felett való örömében elmegy és eladván mindenét a mije van, megveszi azt a szántóföldet.”

Az az ember, aki meglelte a szántóföldben elrejtett kincset, ÖRÖMÉBEN, JÓKEDVÉBEN, ÖNKÉNT, SZABAD AKARATÁBÓL döntött úgy, hogy a rendelkezésére álló 24 órát, és a 24 egységnyi figyelmet, illetve életerőt teljes mértékben megvonja a régi kincsektől, és az igazi kincsre irányítja. Ekképp örökösévé vált a legértékesebb kincsnek, az örök életnek.

Drága útitárs, hol van a te 24 egységnyi figyelmed, életerőd, életidőd? Mit szolgál a te 24 egységnyi időd, életerőd és figyelmed? És az alapján te most épp merre tartasz?
Szeretettel,

“egy Kiáltó Szó a Pusztában”

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti,
és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;

Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben,
a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti,
és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.

Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.”

Isten igazságos szeretetével,
Jézus Krisztus

[mailerlite_form form_id=1]

A HANGOS VÁLTOZAT HAMAROSAN!

Mit jelent, és hogyan működik a szeretet?

Vélemény, hozzászólás?