Kategóriák
Minden

Mit jelent, és hogyan működik a szeretet?

INSPIRÁLÓ GONDOLATOK A SZERETETRŐL

Nem mondhat mást az ember az embernek, mint azt, hogy szeretlek, amennyire halandóként képes vagyok rá. És ez legalább őszinte. Viszont egyértelműen leleplezi az emberi szeretetet, mert nyilvánvalóvá teszi, hogy a halandó ember szeretete halálra, avagy halálba szereti embertársát.
Ezért van az, hogy az Istent nem ismerő párok folyamatosan „leszívják” egymást. És addig megy a közös megegyezésen alapuló pióca üzemmód, amíg az egyik teljesen kiszárad, és elveszíti az életét. A Bibliában a pokoli állapot valószínűleg nem véletlenül van úgy személtetve, hogy az ember húsát túrják, marcangolják a férgek, amelyektől lehetetlen megszabadulni.
Röviden összefoglalva az emberi (istentelen szeretet) arról szól, hogy az ember a saját véges forrásából ad embertársának igencsak kimérten, hogy neki is maradjon valami. Viszont mivel nincs utánpótlás az örök forrásból, hamar kiapad a kút, és bekövetkezik a fizikai halál és a lelki kárhozat.
A lelki kárhozat gyakorlatilag nem más, mint amikor az ember saját szabad döntése és választása eredményeképp bekerül egy olyan „dimenzióba”, a létezés egy olyan szegmensébe, ahol hasonszőrű emberekkel lesz összezárva, akik ugyanúgy, mint ő, pióca üzemmódban léteznek.
Ezt az állapotot kicsit a vérfertőzéssel is lehetne jellemezni, ahol a családtagok családon belül szaporodnak ekképp nem jutva hozzá az életet megújító információkhoz, táplálékhoz.
Ily módon rekednek meg az emberek a végtelen ismétlődések poklában, amelynek mottója az, hogy az erősebb eltiporja, és kizsákmányolja a gyengébbiket.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül hogy a pokoli létállapot már most is jelen van, de itt még van kegy-elem, ami azt jelenti, hogy amíg az ember még fizikai testben van, bármelyik percen dönthet úgy, hogy kilépik a vértfertőzésből, és elfogadja Isten az emberek számára teljesen díjmentesen felkínált ajándékát.
Mi az Ő ajándéka?
Isten kegyelmi ajándéka az ártatlanul megkínzott, megalázott, keresztre feszített és feltámadt Krisztus Jézus, akinek a tanításait megcselekedve átminősül a lélek, alkalmassá válik arra, hogy bekerüljön Isten kegyelmének szabad áramlatába, amelyben megtisztulhat, és állandóan megújulhat. Röviden ennyit a pokoli létállapot jellemzéséről, az elme számára felfogható leképezéséről.

Most lássuk, hogy mi történik akkor, ha elhagyva a halandó és halált hozó emberi szeretetet, az örök forráshoz fordulunk, hogy ő biztosítsa számunkra a SZERT, amivel egymást etetjük.
Az Örökkévaló igazságával szeretni valakit, csak úgy lehet, hogy már a legelső lépésekben elmondod neki, hogy amennyiben úgy dönt, hogy továbbra is elszakítja magát az örök forrástól, elszárad, megbetegszik, tönkre megy. És egyszer csak azon kapja magát, ha egyáltalán feltűnik ez neki, hogy másoktól, családtagoktól, barátoktól lopkodja az életerőt, és úgy vegetál addig, amíg meghal. Mint tapasztaljuk, szánalomból a legtöbb beteg ember kap egy kevés figyelmet és életenergiát embertársaitól. Viszont azok a személyek, akik szintén el vannak szakadva Istentől, amikor érzik, hogy túlságosan le vannak szívva a betegeskedő ember által, hamar elzárják a csapot.
A legáldásosabb esetben az történik, hogy a beteg vagy a haldokló egy olyan személyhez fordul segítségért, aki össze van kapcsolva az örök forrással. Az ilyen ember képes adni neki életerőt, jókedvet egy kicsi lelkesedést annak érdekében, hogy megmozduljon benne a lélek. Ha ezt megtette, segít neki rácsatlakozni az örök forrásra, amelyből Ő is személyesen meríthet. Más szóval, elvezeti a segélykiáltót Krisztushoz. Ha ez sikeresen megtörtént, jóformán semmi akadálya annak, hogy a beteg teljesen felépüljön, és amint meg van írva, örök életre buzgó vizek kútfeje lesz őbenne mások számára. Ez azt jelenti, hogy Ő is alkalmassá válik arra, hogy segítsen a rászorulóknak, akik a feneketlen szakadék peremén tántorognak.
Viszont ha az áldozat ismételten megtagadja a segítséget, a segítő nem tehet mást, mint azt, hogy tiszteletben tartja a haldokló döntését, és a sorsára bízza őt. Erre mondja a mester, hogy ne szórjátok a ti kincseiteket a disznók és az ebek elé, akik eltapossák azt, akiket nem érdekelnek az élet dolgai.
A fentiek alapján megérthettük, hogy két uralkodó szellemiség van a világban. Az egyik az, amelyik segít rácsatlakozni az örök forrásra, és feloldódni benne, a másik az, amelyik elszakítja az embereket az örök forrástól, és elveszi az ő életerejüket és az ő életidejüket. Bibliai terminussal élve ez a két szellemiség a Krisztus és az Antikrisztus.
Ekképp szól Jézus erről a két szellemiségről.
„A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.” (Jn 10:10) Ennek fényében minden egyes ember tolvaj, disznó és eb, aki nem ismeri az örök forrást, a Mindenható Istent. Persze anélkül, hogy tudna róla.
A híres vallási vezetők, a guruk, a politikusok, a hollywoodi sztárok, a kitüntetett, a felavatott, a beavatott, az emberek által folyton dicsért, díjakkal elhalmozott világhírű nevezetességek mind a tolvaj kategóriába tartoznak, akik az őket bálványozó, figyelmükkel, életidejükkel kitüntető emberek életerejéből tartják fenn magukat, és azáltal a fizikai világot abban a kizsákmányoló formában, ahogy azt ismerjük. Ezeket a személyeket az Antikrisztus, embereket kizsákmányoló, szellemisége irányítja, és használja az elbukott fizikai valóság fenntartására.
A Krisztust ismerő és cselekvő személyek nem szorulnak rá a beteg emberek idejére és életenergiájára, mert ők ONLINE vannak, élő adásban vannak az Örökkévalóval, aki bőségesen ellátja őket az ő kegyelmével, szerével, amely eteti, táplálja mindazokat, akik rácsatlakoznak.

SZER-ETET
A SZER akkor ETET, amikor az folyamatosan úton van, áramlik, és átmos, mígnem feloldódik minden hazugság, és hiábavaló fizikalitás benne. Ezért van az, hogy az Isten ETETŐ SZERÉBEN lévő emberek nem meghalnak, hanem megboldogulnak. Könnyedén lépik át a küszöböt az örökkévaló és a hiábavaló között.
Hogyan működik a szeretet a hármas szövetségben, a házasságban?
A hármas szövetségben mindkét fél vesz az örök forrásból, és a szer mozog állandóan balról jobbra, jobbról balra, fel, le. Hogy könnyebben megértsd ezt az alapigazságot, képzelj el egy egyenlő oldalú háromszöget, amelynek a felső csúcsán van Isten, aki Jézus Krisztusban kijelentette magát az emberek számára. Az alsó csúcsain van a férfi és a nő. Mindkettő egyenes adásban van Istennel, és állandóan megosztja a társával, amit kapott. Ekképp a három csúcs között állandóan áramlik a kegyelem, Isten szere mindkét irányba, folyamatosan átmosva mindkét felet.
Így jut teljességre a férfi és a nő a hármas szövetség által. A fenti képeltből egyenesen következik, hogy a kettes szövetség az maga a kárhozat, amely berekeszti a végtelenségig tartó ismétlődések poklába az embert.

A hármas szövetség a gyermekek születésével kibővülhet négyes, ötös, hatos, tízes szövetségre, ami ugyanúgy működik mint a hármas szövetség azzal a különbséggel, hogy a gyermekek, amíg gyermekek, nem is tudnak Istenen kívül létezni. Ezért neveztetik a gyermek születése gyermekáldásnak, amely a Mindenhatótól eltávolodott szülők megmentésére szolgál.
A hármas szövetségben élő párok, mivel összeköttetésben vannak az örök forrással, olyannyira bőségben vannak, hogy még másoknak is jut a szerből, amelyet ők kapnak. Segítségükkel mások is rácsatlakozhatnak az örök forrásra, hogy önállóvá, élővé váljanak Őáltala, Ővele és Őbenne. Hangsúlyozandó, hogy amennyiben igazi a segítség, nem egy gyülekezetre, egy emberi szervezetre csatlakoznak rá a segítségre szoruló személyek a SZERBEN élő személyek által, hanem az örök forrásra, mint ahogy Krisztus által megmondatott. Tehát nem a keresztényizmusra, nem a buddhizmusra, nem a hinduizmusra, hanem a kifogyhatatlan örök forrásra.
Ez a kapcsolódás eredményezi az örök életet, ami már nem menekülés a fizikai élet nyomorúságából, különböző megvilágosodás technikák, rózsafüzérek és monoton mantrák seg1tségével, hanem Isten szere, szeretete általi feloldódás, feloldoztatás belőle. Más szóval megboldogulás.
Drága embertárs, őszintén bízom benne, hogy megértetted a fenti sorokat, és kedvet kaptál ahhoz, hogy elszakadva az emberek tekintélyétől, játszmáitól rákapcsolódj az élet Örökkévaló és kifogyhatatlan forrására, hogy te is élő vizek forrásává válj azok számára, akik még „EGÉSZTELENSÉGBEN”, „FÉL-ELEMBEN” vannak.
Ha így van, vedd a kezedbe Krisztus Jézus evangéliumát, olvasd el, és cselekedd meg, amit megértettél. Ha ezt teszed, bizton élni fogsz örökkön örökké.
[mailerlite_form form_id=1]
Kapcsolódó írások:
A világhírű fazekasmester
Isten szer-eleme játékos magyarsággal

Vélemény, hozzászólás?