Kategóriák
Audió Filmek Írások

Mit jelent a Krisztus-követés?

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
Mit jelent a Krisztus-követés?
/

Emberi szemekkel nézve az igazsággal való találkozásnak három fázisa van.

Az első fázis az ütközés. A három közül ez a legkényelmetlenebb, mert megtévesztettként, hazugként az igazsággal való találkozás csalódással és fájdalommal jár. Épp ezért sokan már ezen a ponton megfordulnak, és visszaszaladnak a világ hazugságaiba: a vallásba, az egyre divatosabb ezotériába, az emberek alkotta rendszerekbe, ünnepekbe, társadalmi sémákba és azok álbiztonságába. Az ütközés a legelemibb logika szerint is elkerülhetetlen, ugyanis, az igazság jelenlétében a hazugság lelepleződik, és hatalmát féltve fellázad. Ezért is mondta az Úr, hogy nem békét hozott, hanem fegyvert.
A viharok úgy keletkeznek, hogy a hideg légáramlatok találkoznak a meleg légáramlatokkal. Ugyanez a helyzet az elektromos kisülésekkel, a villámokkal is: az egymással ellentétes töltésű részecskék között szikra keletkezik. Ugyanígy, amikor a hamisság találkozik az igazsággal, a hamisság fellázad, mert az igazság jelenlétében veszélybe kerül az ő „törvénytelen” hatalma.
Ezeket a példákat azért hoztam fel, mert a mai ember hajlamos azt hinni, hogy a megütközés elkerülhető. Aki azt hiszi, hogy találkozott az igazsággal, de nem volt része megütközésekben, teljesen biztos lehet abban, hogy még mindig a megtévesztés szellemének rabjaként éli az életét.
Ahol gyertyát gyújtanak, erejét veszti a sötétség. Ahol az igazság megjelenik, fény derül a hazugságokra, és az általában igencsak kényelmetlen. Sokszor fizikai tünetekben is megnyilvánuló lelki gyötrelmeket okoz.
Tehát, ha még sosem ütköztél meg, és ugyanúgy tudsz örülni az anyagi jólétnek, kényelemnek, a testi élvezeteknek, mint ezelőtt, teljesen egyértelmű, hogy még testi vagy, és nagy valószínűséggel igazságnak nevezett hazugságokat dédelgetsz, amelyek teljes egyetértésben vannak mindennel, amit eddig a mulandó világról hittél.

A második fázis az átformálódás. Sajnos még ez a lépés is tartalmaz fájdalmakat, mert a világ szelleme által beprogramozott elme zsigerből meg akarja védeni magát, azt a képet, melyet a gazdájáról kialakított. Ennek ellenére ez a fázis már tartalmaz igazi örömöket is, mert a hamis értékeket Isten segítségével megtagadó és levetkőző egyén betekintést nyer abba az állapotba, amelyet felkínál számára a Mindenható. Más szóval: megpillantja a mennyek országát. A régi, mulandó örömök, új, örökkévaló örömökre cserélődnek. És ez motiválja őt a lelki megtisztulás, teljes átformálódás és újjászületés útján.
A második fázis legfőbb szabálya: Aki az eke szarvát megfogta, ne nézzen hátra! Azt mondja a Dicsőség Királya, hogy „Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.” (Lk 9:62). Sokan az átformálódás fázisa alatt váltanak irányt, és szaladnak vissza a világ langymelegébe, mert túl gyakran fordították vissza tekintetüket a testi gondolkodás által irányított emberek véleményére, félelmeire, kételyeire, bizalmatlanságára, képmutatására.
A magvető példázata kiválóan bemutatja, hogy milyen módon lehet elveszíteni az élet magvát, amely Istentől adataik a Krisztust szerető és a Krisztust cselekvő személyek révén.

A harmadik fázis a szabadulás. Megíratott, hogy aki megismeri és megcselekszi Krisztus tanításait, megismeri az igazságot, és szabaddá válik általa. Az ilyen személy teljesen betelik Szent Lélekkel, azaz Isten jelenlétével, és újjászületik. Régiesen fogalmazva megboldogul.
Természetesen mindenki szeretné megtapasztalni a teljes szabadságot és annak örömét, de a legtöbben úgy képzelik, hogy az első két lépést kihagyhatják a pozitív gondolkodás vagy valami más újdonsült spirituális gyakorlat bevetésével.

Azért tartottam fontosnak ezt a kis bevezetőt, mert a most következő film, már eddig is komoly megütközéseket szült egy néhány nézőben. Az igazat megvallva még bennem is. A filmet fordítva nekem is szembesülnöm kellett, hogy ugyanazt teszem, amit a legtöbben.
Az evangéliumot a saját ízlésem szerint formálom, tarkítom, magyarázom. Azokat a részeket, amelyek egyetértenek az én jelenlegi életszemléletemmel, kedvelem, és népszerűsítem. Viszont amikor olyan bekezdésekhez érkezek, amelyekbe megütköznek a még meglévő hazugságaim, átugrom, vagy „megmagyarázom”. Meggyőzőm elsősorban saját magamat, hogy Jézus valójában teljesen másképp értette azt a bizonyos kijelentést.
Mint tapasztaljuk, a modern embernek már nem is az igazságra van szüksége, hanem magyarázatokra, amelyek mindig az ő igazát támasztják alá. Ezért képesek vagyunk még Jézus nevét is felhasználni arra, hogy valamiképp megmagyarázzuk az alkoholizmust, a paráznaságot, a szenvedélyeinket, a különböző testi és szellemi függőségeinket, hazugságainkat. Ekképp történhet meg az, hogy mindenkinek van egy saját Jézusa, egy sajátos istenképe, azaz egy Jézus, illetve Isten nevű saját gyártású eszmei bálványa, amely egyetért mindennel, amit gyarló testi halandóként igaznak gondol.
Ezek a sajátos Jézus- és istenképek, mivel valótlanok és igencsak testiek, a testnek több örömöt tudnak okozni, mint az evangéliumok Krisztusa, ki határozottan kijelentette, hogy nem nagyobb a szolga az Ő mesterénél. És ha Őt üldözték, és mi neki engedelmeskedünk, minden bizonnyal bennünket is üldözni fognak.
Nyilván, ha az ember egy elmásított, megtarkított, személyre szabott, moderált, kifényezett, piacossá tett evangéliumot hirdet, senki nem fogja őt üldözni. Ellenkezőleg: elismerésekben, kitüntetésekben, dicséretekben és földi jólétben lesz része. Az ilyenekre mondja a mester, hogy már elvették jutalmukat, és örökkévaló jutalomra nem számíthatnak.
Már az evangéliumokból is kiderül, hogy az utolsó időkben, nagyon sok Krisztus lesz. A legtöbb mulandó, földi jutalmakkal kecsegtet, de csak Egy lesz, aki örökkévaló jutalmat oszt a hűségesek között.
Ez a videó az utóbbiról beszél. Őszintén remélem, hogy te nem ütközöl meg benne, vagy ha mégis megütköznél, hagyod magad széttörni általa, hogy teljesen újjászülethess Ővele és Őbenne.
Szeretettel,
„egy Kiáltó Szó a Pusztában”

 

[mailerlite_form form_id=1]

A videó eredeti címe: To Pastors Everywhere: God Doesn’t Need You

Vélemény, hozzászólás?