Kategóriák
Minden

Mit ér az ember azzal az igazsággal, amely mindig odaát van?

MIT ÉR AZ EMBER AZZAL AZ IGAZSÁGGAL, AMELY MINDIG „ODAÁT VAN”, ÉS SOSEM OTT, AHOL LENNIE KÉNE: AZ Ő ÉLETÉBEN?

Bigott módon, vallásos vakbuzgóság által felhevítve ma már sokan kiáltozzák, hogy Jézus az igazság.
Nézzük csak, mit üzen ő az ilyeneknek:
„Ez a nép ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem.” A mai ember babonás istenfélelemmel ismételgeti az ő nevét, miközben nem az ő szavaihoz IGAZítja életét, hanem a világot uraló vallási és politikai vezetők médiában publikált közleményeihez. Ez pedig, mint látjuk, bizalom és szeretet helyett egyre több félelmet, és egyre nagyobb távolságokat hoz létre az emberek között.
Mint tudjátok, én nem kételkedem abban, hogy ő valóban benne volt az igazságban, és valóban őbenne volt az igazság. Hisz az élete árán tett bizonyságot erről.

Viszont van egy kényelmetlen kérdés, amivel a vallásos világ nem akar szembenézni:
Melyik az a része a szóban forgó személy tanításának, és életének, amelyet az ő nevét kiáltozók személyesen megélnek, és megcselekednek?
Bizony, nemcsak azok számára kényelmetlen ez a kérdés, akik a vallásos pszichózistól megrészegülve babonásan kiáltozzák az ő nevét, hanem még e gondolatok rögzítője számára is.
Melyik az a része az ő tanításának és az ő életútjának, amely jelen van az én életemben? És ki kell mondanom, hogy, ha az az örökérvényű érték, amit ő nekünk megmutatott, én vagyok a világ legszegényebb embere.

Látható, amint ez a kényelmetlen kérdés rávilágít arra az egyszerű tényre, miszerint a vallásos gondolkodás épp a legszentebb nevet használva tette az embereket ájtatoskodó képmutatókká, álszentekké. Ezen személyek nap mint nap bizonyságot tesznek az életükkel arról, hogy csupán az ajkaikkal tisztelik őt, de a szívük és a cselekedetük távol van tőle. Az ő nevét szajkózzák, miközben nem az ő beszédét követik, hanem a szaktekintélyek, a vallási és a politikai vezetők szavait. A világmédiában megjelenő hírek, a világ urainak hazug kijelentései váltak a hívő emberek mindennapi kenyerévé ama beszéd helyett, amelyért ő még a tulajdon életét sem sajnálta odaadni.
A szomorú igazság az, hogy vallásos világ Jézus nevében menekül Jézus hálójából a világ hálójába, a világhálóra.

Ő úgy mutatott példát a tanítványainak, hogy nem fogadott el dicséretet az emberektől. Ezáltal is a tanítására helyezte a hangsúlyt, amely megcselekvése nélkül nem lehetünk több, mint zengő érc és pengő cimbalom.
Ennek ellenére az ő tanácsainak megcselekvése helyett, mi mégis az ő nevét bálványozzuk, amely a mi hűtlenségünknek köszönhetően mára szinte teljesen elvesztette tartalmát, igazi töltetét. Ekképp történhetett meg, hogy az ő nevét nem ismerők jellemében sokszor több a Krisztus, mint azok életében, akik vallásos papagájként a nevét ismételgetik, miközben a világ urainak szavai szerint élik életüket.
Pontosan úgy van ez, mint az ő idejében, amikor a zsidók helyett a római százados, az irgalmas szamaritánus és a kánaáni asszony mutatta meg, mit jelent a hit és a hűség.
Azt mondta az akkori gyülekezetfüggő, betűt bálványozó embereknek, hogy „a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában.”
Felhívta figyelmünket, hogy nem azok fogják meglátni a mennyek országát, akik folyton az ő nevét ismételgetik, hanem azok, akik cselekszik a Teremtő akaratát.
Az igazság megmutatója szerint pedig Teremtőnknek egyáltalán nem az az akarata, hogy kövessük a híreket, mindent elhiggyünk a világ uralkodóinak, és az ő szavaik szerint éljük az életünket, hanem az, hogy az életünkkel tegyünk bizonyságot arról az igazságról, amely feltámasztotta őt a halálból, hogy azáltal mi legyünk a világ világossága, az élet sója. Hogyan is lehetne bárki a világ világossága és az élet sója, aki folyton a világ urainak félelemkető híreit, utasításait követi, elhiszi, és terjeszti, miközben papagájként ismételgeti Jézus nevét?

Valaki azt írta a youtubeon egy videómhoz, hogy az igazság maga Jézus. Erre az a válasz jött, hogy az igazság az, amit egy személy megért, és megcselekszik abból, amit Ő mutatott. A többi duma, vallás, szenteskedés, lelket romboló képmutatás.

Az igazság, ha nincsen bennünk, nem él az elménkben, a szívünkben és a cselekedeteinkben, egy halott filozófia, egy önámító elmélet, ami többet árt a léleknek, mint amennyit használ.

„Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.”

jelen.fm

Vélemény, hozzászólás?