Kategóriák
Minden

Mire tanít Krisztus? – Az evangélium célja –

Ebben a felvételben megpróbálom összegezni Jézus beszédeinek, cselekedeteinek, küldetésének a lényegét és a miértjét. Teszem ezt azzal a céllal és azzal a bizodalommal, hogy ezt a gondolatot felhasználva bárki meg tudja ítélni, hogy félrevezetik-e őt Jézus nevével, Jézus nevében, vagy pedig életre szólítják. Tisztán láthatjuk a vallásos világban, hogy az ő nevét ugyanúgy fel lehet használni a tömegek money-pulálására és félrevezetésére, érzelmi zsarolására, mint az Ószövetséget, a próféták tanításait. Ő maga is felhívja a figyelmünket arra, hogy az utolsó időben sokan jönnek az ő nevében, akik nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék még a választottakat is.

Mivel az ő neve, amint meg van írva, a legnagyobb név a világegyetemben, egy megtévesztés akkor válik igazán végzetessé, ha az ő nevében történik. Ma, a huszonegyedik század elején emberek százmilliói élnek tudatlanságban, Istentelenségben, azaz bűnben oly módon, hogy azt Jézus nevében teszik, és közben azt hiszik, hogy újjá vannak születve.

Talán emlékeztek, hogy beszéltünk régebb arról, hogy a császár hatalma úgy tudta felvenni a harcot Krisztussal, hogy nekifogott az ő nevében prédikálni elhitetve az emberek tömegeivel, hogy Ő is békét kötött vele.

Ekképp az történik ma a keresztény gyülekezetekben, hogy a császár emberei hirdetik a tömegeknek az evangéliumot. Néhol tisztában is vannak azzal a ténnyel, hogy ha valaki személyesen próbálná Krisztus tanításait megismerni, kijönne mindenféle vallási felekezetből és gyülekezetből, mert meglátná, hogy a keresztény vallási dogmák, hagyományok és szokások szöges ellentétben vannak Jézus beszédével és az ő életével. Ezért a császár emberei úgymond elejét veszik a bajnak: Megértették, hogy ha már mindenképp elkerülhetetlen, hogy az emberek találkozzanak ezzel a névvel, a legtöbb, amit tehetnek az, hogy valamikképp elérik, hogy ne személyesen, hanem általuk, rajtuk keresztül találkozzanak vele. Ekképp a megtévesztettek továbbra is a császár csapdájában maradnak, miközben azt hiszik, hogy Istennek tetsző, amit a vallási vezetők vezénylésére cselekednek (Jézus nevében).

Isten áldását kérem minden kedves hallgatóra, hogy megértse ennek a videónak az üzenetét, és azáltal meg tudja ítélni, hogy ő ténylegesen a keskeny úton jár, vagy pedig áldozatává vált egy olyan megtévesztésnek, amely Jézus nevét használja arra, hogy letérítse az embereket arról a keskeny útról, amely elvezeti az állhatatosakat a lélek teljes szabadulására.

A magvető példázata egyértelműen megmutatja, hogy mi a jele annak, hogy valaki megismerte, és megértette Krisztust. Tehát már ezen az egy kijelentésen is leellenőrizheti bárki, hogy amikor “megtért”, csupán betért egy vallásos rendszerbe, emberek által létrehozott szervezetbe, vagy pedig tényleg Istenhez fordult, Istenben van.

“A mely pedig a jó földbe esett, ez az, a ki hallja és érti az ígét; a ki gyümölcsöt is terem, és terem némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit.” (Mt 13.23)

“Nem jó fa az, a mely romlott gyümölcsöt terem; és nem romlott fa az, a mely jó gyümölcsöt terem.” (Lk 6:43)

“Minden szőlővesszőt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.” (Jn 15:2)

“Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok.” (Jn 15:4)

“”Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. (Jn 15:16)

Krisztus szavaiból egyértelműen kivehető, hogy annak bizonyítéka, hogy valaki igazságban jár, az, hogy mások is szabadulást nyernek általa megismervén a Szabadítót magát.

Ez alapján két munkás van az aratásban. Egyik az, aki a betegeket, a nyomorultakat, az igazság éhezőit és szomjúhozóit elviszi egy emberi szervezetbe, vallási felekezetbe. A másik az, aki a betegeket, a lelki szegényeket elviszi Krisztushoz, hogy megismerjék őt, hogy személyes kapcsolatban legyenek vele, és hogy új életet nyerjenek általa.
Te milyen munkással találkoztál, amikor Istenhez fordultál? Te milyen munkás vagy? És hova viszed a rabokat, az igazság éhezőit? Egy emberi szervezetbe, egy újabb börtöncellába, vagy pedig ahhoz, aki által tényleges szabadulást nyerhetnek?

“egy Kiáltó Szó a Pusztában”

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?