Minden

Mindennapi

2019. november 14.

AZ EMBER, HA LEGALÁBB ANNYIRA AGGÓDNA A LELKÉÉRT IS, MINT A SZARÁÉRT, MEGMENEKÜLNE.

2019. november 13.

Ha élni szeretnél, ne a nyugalmat keresd, hanem az igazságot (Videó a youtubeon)

2019. november 13.

SZÉKELY BÜSZKESÉG

A székely épp annyira büszke a székelységére, mint a magyar a magyarságára, a zsidó a zsidóságára, a román a románságára, az amerikai az amerikaiságára, a jobboldali a jobboldaliságára, a baloldali a baloldaliságára, a férfi a férfiúságára, a nő a nőiségére stb.

A székely annyira büszke székelységére, hogy fennáll a veszélye annak, hogy már rég nem lesz Székelyföld, a Föld és az Ég már rég elmúltak, és ő még mindig székely akar lenni.
Miért? Mert nincs más, ami lehetne. Mert nem hallott, nem tud másról, ami lehetne. Egyedüli kincse az ő székelysége, a székely-római katolikussága, jobboldalisága, „gyergyóisága”, csíkisága, elismertsége, tekintélye, zászlója, lova, hobbija, szenvedélye stb.

Melyek a te mulandó, földi kincseid, amelyekre büszke vagy? Mibe kapaszkodsz? Mi tart fogva téged? Mi tart a mulandóságban? Mi választ el attól, ami Örökkévaló?

„Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, a melyet megtalálván az ember, elrejté azt; és a felett való örömében elmegy és eladván mindenét a mije van, megveszi azt a szántóföldet.”

Aki megérthette, megértette, mit mond a Lélek a léleknek.

2019. november 13.

Egy vallásos embertársammal beszélgetve arra jutottam, hogy a legnagyobb baj nem a szentségtelenség, hanem a szenteskedés. Ha az ember, Isten kegyelme által, meglátja a szentségtelenségét, őszintén megbánhatja azt, és megszabadulhat attól. Viszont ha valaki azt hiszi magáról, hogy szent, annak még sokszor meg kell ütköznie a megütközés kövébe, amíg a látását korlátozó vallásos köd elszáll a szemeiről.

2019. november 12.

Jaj ennek a világnak mert kijelentései vannak kérdések helyett, és önbizalma van bizalom helyett!

2019. november 10.

Jól jegyezd meg, hogy ahol igazság nincsen, ott a törvény uralkodik. (Videó a youtubeon)

2019. november 10.

A Biblia babonás értelmezése félelemben, erőtlenségben és szellemi terméketlenségben tartja az embereket (Videó a youtubeon)

2019. november 10.

Nem a pihenés erősíti meg az igazság gyermekét, hanem a munka. Aki nem szorgoskodik az igazságban, elgyengül. (videó: Nem a pihenés erősíti meg az igazság gyermekét, hanem a munka)

2019. november 9.

Isten gondolata nem teremtett rosszat. Viszont az Istentől elszakadt ember gondolata igen. Isten gondolata Örökkévaló. Az ember gondolata halandó. Amelyikben hisz az ember, azzá válik ő. Melyik gondolatban AKARSZ hinni? (Videó: A fenevad, amelyet láttál, volt, és nincs)

2019. november 5.

Amikor a világiakért szorgoskodsz, köszönetet, fizetséget vársz érte.
Amikor Isten a megbízód, megköszönöd, hogy dolgozhatsz, tehetsz valamit, amin áldás van. (Videó: Vannak, akik megköszönik, hogy dolgozhatnak)

2019. november 5.

A rendszer azt akarja, hogy az emberek bekeményedjenek. Veled elérte már a célját?

2019. november 5.

Kik, illetve mik a démonok valójában?
AMIKOR A VALLÁSOS BABONA LEROMBOLJA A JÓZANSÁG KORLÁTAIT…

Ha olyan ezoterikus iskolában, esetleg keresztény felekezetben vagy, ahol amolyan röpködő démonokról tanítanak, vedd tudomásul, hogy be vagy csapva. Menekülj arról a helyről, amíg nem késő. Olvasd Jézus tanítását, az evangéliumot. Fordulj bizalommal Istenhez, és Ő megmutatja, melyek az igazi ördögök és démonok.
Látni fogod, hogy a démonok valójában azok a hazug vallási dogmák, és misztikus tanítások, amelyek bekerülve az ember elméjébe, gyökeret eresztenek ott, és nem létező dolgokat, látomásokat vetítenek az ember szemei elé, amelyet egy idő után valóságként fog kezelni az áldozat.

Jézus ezt mondja
„A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz.”
Tehát ha az ember figyelme, a szemeinek tekintete sötét dolgokra irányul, az egész élete besötétedik. Jönnek a látomások és a rémálmok. A démonokat valójában programozás útján, a vallásokon, a misztikus ezoterikus iskolákon és a médián keresztül juttatják be az emberek elméjébe, ahol azok szaporodni kezdenek mígnem őrületbe, akár öngyilkosságba kergetik az áldozatot.

Isten könyörüljön mindenkin, aki még valamilyen vallási mozgalomban, ezoterikus/misztikus iskolában gyűjtögeti a meséket, amelyek révén bejutnak az úgynevezett démonok az ő életébe, és tönkreteszik őt! (Videó: Kik a démonok valójában?)

2019. november 4.

Az élet szerzőjének tökéletessége abban is megmutatkozik, hogy mindenki azt aratja, aminek a magvát elvetette.
Egyedüli kivétel Jézus.

2019. november 2.

Az ember legnagyobb ellensége a tudatlanság. Az ember legeslegnagyobb ellensége pedig a hazugság tudása.

2019. október 31.

Ébresztő! Van, akinek igen, de neked még nem késő!

2019. október 31.

Ha az embert annyira zavarná az istennélküliség, mint a munka- és pénznélküliség, sokáig élhetnénk e Földön. Boldogan, békében.

2019. október 29.

– Egy kis csodáért, egy káprázatért, egy instant gyógyulásért egy emberi lélek?! Igazán jó vásár! – mondja az Úr, a világ ura…

2019. október 23.

Az, hogy néha ékesen szólok, nem azért adatik, hogy aki azt hallja, engemet kövessen, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá váljon Krisztus megváltó és átalakító szeretete;
továbbá azért is, hogy aki azt hallja, kívánjon ő maga is Krisztus ékesen szóló beszéde lenni azok számára, akik még nem hallottak arról, hogy az ember Isten szeretete és kegyelme által tökéletességre, örök életre, és teljes dicsőségre rendeltetett.

Mindazonáltal nem minden igaz, ami ékes,
és amit halkan szólnak, nem biztos, mellékes.

„Hála pedig az Istennek, a ki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk.
Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között;
Ezeknek halál illatja halálra; amazoknak pedig élet illatja életre.”

2019. október 22.

Azok az emberek, akik szeretik a gyermekeket és az ártatlan állatokat, már most maguk ellen vallanak Isten ítélőszéke előtt.
Hogy miért?
Azért, mert, bár látták a gyermekek és az újszülött állatok ártatlanságát, és szépnek, szemet gyönyörködtetőnek ítélték azt, ők mégis a hazugságot, a gyűlöletet és a gonoszságot választották; az emberi rendszereknek hódoltak a Mindenható rendelete, rend-élete helyett.
Neked (most még) nem késő!

2019. október. 21

A kutya, amely saját hímvesszejét nyalogatja, azon csodálkozik, hogy az ember már attól is boldog, hogy saját posztját belájkolja.

2019. október 21.

Egyes, ma is élő személyek olyan nagy mennyiségű energiát fordítanak az öndicséretre, amelynek töredékét Salamon király, ha a nők dicséretére fordítja, meghatványozhatta volna feleségeinek számát.
Ekképp ő lehetett volna az első „feleség milliomos”.

2019. október. 21

Vannak emberek, akik csak külsőképp öregednek.
Mások, bár kívülről fiatalnak látszanak, belsőjükben már rég el vannak temetve.

2019. október 21.

A Jó Istennek még nagyon sok gyermeket meg kell mentenie a „jó szülők” „jóságától”.

2019. október 21.

Az igazság ismeretével nem kevélykedhetek, hisz, amim van, én magam is ajándékba kaptam.
Viszont el sem hallgathatom az igazságot:
Krisztus legyőzte a halált és a világot!

2019. október 21.

„Filozofálni annyi, mint megtanulni meghalni.”
(Montaigne)

„A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.
Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;”
(Jézus Krisztus)

2019. október 21.

Nem a szóban van az igazság, hanem a gondolatban, amely a szót életre hívja. És ez csak lélek által ragadható meg.
Ezért nem győzhet meg senkit az élet dolgairól a betanult, halott betűkből összerakott, lélektelen szó.

2019. október 18.

A tested alakítja a lelked,
vagy a Lélek a tested?

2019. október 18.

Az úriembereken lehet segíteni,
az urizálókon nem.
A „képtelen” embereken lehet segíteni,
a képmutatókon nem.
A bűnös és szentségtelen embereket meg lehet menteni,
a szenteskedőket nem.

2019. október 16.

Egy ember elismertsége és kitüntetései azt igazolják, hogy sikeresen elérte azt az „intelligencia szintet”, azt a programozottsági fokozatot, ahol valóságnak hiszi a valótlanságot, és kellő szakértelemmel kigúnyolja, és a nevetség tárgyává teszi a valóságot. Óvakodjatok az emberektől szerzett dicséretektől, elismerésektől, beavatásoktól!

2019. október 16.

Nyílt titok volt a faluban, hogy a Rózsika néni férje nagyon fél a feleségétől. Ezért az emberek egymás között Józsika néninek becézték a Rózsika néni férjének a feleségét.
A történetnek nem is az volt a legszomorúbb része, hogy a Rózsika néni férje félt a feleségétől, hanem az, hogy ő volt a közösség elöljárója, a falu polgármestere.

A mai társadalomban egyre több olyan elöljáró, és spirituális vezető van, akinek a felesége egy olyan Józsika néni, aki jellemtelen férjét úgy leckézteti, mint a huszárkapitány a közkatonát.
A választási plakátokon sajnos nem látszik, hogy melyik jelöltnek van Rózsika néni, és melyiknek van Józsika néni felesége. Pedig igen nagy segítség lenne a választók számára, ha tudnák, hogy választottjuknak milyen szerep jutott a színfalak mögött. Ennek köszönhetően lassan de biztosan kezdetét veszi a nem kívánt visszaszámlálás.

Pilinszky szavaival élve ismételten kijelenthetjük, hogy a világban nincsenek problémák, csak tragédiák. Ezért nem megoldásokra van szükség, hanem irgalomra.
Uram, irgalmazz!

2019. október 16.

Miután meghalt az ember, a testét eltemették, a lelke pedig megérkezett az utolsó számadás helyszínére. A legfelsőbb bíróságon adtak neki egy hatalmas üres zsákot.
Ő megkérdezte, mire kapta azt.
Az igaz bíró így válaszolt. Abban van minden, ami megmaradt mindabból, amiért földi életedben dolgoztál: a facebook likejaid, a hírneved, a népszerűséged, és az összes elismerés, vállveregetés és dicséret, amit az emberektől szereztél.
Ha lett volna füle, hallotta volna még éltében, hogy az igazi fizetség nem az, amiért a legtöbben dolgoznak, hanem az, amelyet az Élet Szerzője ad, és amely sosem vész el.

2019. október. 13

Csak azoknak a személyeknek van idejük és kedvük vitatkozni, akik nem ismerik az igazságot, és még nem dolgoztak eleget.

2019. október 13.

…s eközben a képzelet
öl, és életet ad.
Elveszi a múltat,
mely megrohad,
és az elérhetetlen
jövő képeit adja cserébe.
Melyet belegyömöszöl,
egy rothadó, likas edénybe.

Felette nagy hiábavalóság!
Mondta a prédikátor,
ki ezer feleség
és minden dicsőségtől
menekülve, kikívánkozott
a mulandó világból.

2019. október 11.

A tíz leprásból kilencnek csak arra kellett Isten ereje, hogy a világ urát szolgálhassa vele 😢

2019. október 10.

Ha más bizonyságán és bizonyosságán kell csüngnöm életem végéig, azt jelenti, hogy Isten nem él. Ez esetben jobb, ha már most meghalok.

2019. október. 9

SZIA! AZ ÉN NEVEM FACEBOOK.

Sajnálom, de az
értékes idődért cserében
csak ideig-óráig tartó,
olcsó vigaszt
tudok adni,
amely hosszú távon
többet árt neked,
mint amennyit használ.

Lassan, de biztosan
elviszlek téged
a szakadék peremére,
és egy utolsó LIKE-al
betaszítalak téged
a feneketlen mélységbe,
ahonnét nincs visszaút.

Nagyon örülök
az ismeretségnek,
mert belőled élek,
a te életed
ideje és energiája
által létezem!

2019. október 2.

TANÍTÓ VAGY BIZONYSÁGTEVŐ?
A tanító dolga nem egyéb, mint félrevezetni az embereket. A bizonyságtevő feladata az, hogy többféleképpen elmondja, hogy Isten személyesen megismerhető.
Ekképp a tanítónak sokkal könnyebb a dolga, mint a bizonyságtevőnek. Viszont a bizonyságtevő a Mindenható erejéből és bölcsességéből munkálkodik.
Ilymódon egyetlen igazhitű bizonyságtevő megannyi tanító ténykedését teszi hiábavalóvá miközben embereket szabadít meg a tanítók által felügyelt börtönből.
Ha tanítók nem léteznek, kik tanítottak mostanig minket? (Videó: Ha tanítók nem léteznek, kik tanítottak mostanig minket?)

2019. október 1.

TETSZIK, VAGY SEM,
amikor az emberek arról vitáznak hogy igaz-e a Biblia, vagy hamis, azt jelentik ki, hogy Isten halott.
Nem gondoltál még arra, hogy ha Isten él, akár Tőle is megkérdezhetnéd, hogy igaz-e az írás, vagy hamis?
Ha Isten nem él, végképp hiábavalóság emberekkel vitázni a Biblia hitelességéről.

2019. október 1.

A LÁTSZAT DOLGA A CSALÁS!
Egy olyan világban élünk, amelyben a hinduk jobban ismerik Jézust, mint a keresztények, és a keresztények jobban ismerik a hindu bálványokat, mint a hinduk. (Videó: Hinduk, muszlimok és buddhisták, akik jobban ismerik Krisztust, mint a keresztények)

2019. október 1.

Miért beszélek le egyes személyeket a Biblia olvasásáról? Másokat miért bátorítok arra, hogy olvassák a Bibliát?

…egyrészt tehát azt mondom, hogy fontos abbahagyni a Biblia istenítését és bálványozását; másrészt meg azt állítom, hogy aki bedől annak a világméretű propagandának, hogy a Bibliát átírták és meghamisították, annak elenyésző az esélye arra, hogy ebben a virtualizált világban megismerje az igazságot…
… merthogy a Biblia valóban az Élő Istenről tesz bizonyságot, és a legjobb tárgyi eszköz, egy felbecsülhetetlen értékű ajándék, amely segít „meghallani Istent”. Persze csak azoknak, akik vágynak gyermekké lenni Őelőtte, Őáltala és Őbenne.

2019. szeptember 30.

HOGYAN LEHETNE EGY ÓRÁN BELÜL KIPUSZTÍTANI AZ EGÉSZ SZÉKELYFÖLDET?

Szervezel ugyanarra a napra
– egy ingyenes eszem-iszom fesztivált az evészet és az ivászat kedvelőinek,
– egy ingyenes ökumenikus dicsőítő ünnepséget a keresztényeknek,
– egy ingyenes szabadtéri meditációt a New Age kedvelőknek,
– egy ingyenes, tömegszexszel fűszerezett jógatábort a szexfüggőknek,
– egy ingyenes szabadtéri film- és színházfesztivált a film és a színház kedvelőinek,
– egy ingyenes székelyföldi miniolimpiát a sport kedvelőinek, és
– egy ingyenes székelyföldi facebook találkozót a facebook-függőségben szenvedőknek.
Ezután felbérelsz egy terrorszervezetet, hogy mindegyik esemény fénypontján rendezzen egy nem túl szokványos tűzijátékot, amely 10 kilométeres körzetben mindent elpusztít.

Ekképp megmaradnak az egyszerű, lelkiismeretesen dolgozó emberek, akik eddig sem tétlenkedtek, és ezután sem szégyellnék megfogni az eke szarvát, ha szükség. Ekképp kezdődhetne minden elölről.

A fenti gondolat csupán egy egyszerű képzelgés szüleménye, amelyet a Tiltott Csíki Sör készítői által szervezett ominózus székelyföldi eszem-iszom fesztivál inspirált. Teljesen biztos vagyok abban, hogy azoknak a személyeknek és szervezeteknek, akik a lebutított emberek millióit nap mint nap a feneketlen szakadék felé terelik, ennél sokkal jobb és frappánsabb ötleteik vannak.
Drága barátom! Neked ma még nem késő irányt váltani! Fordulj el a tömegtől, találd meg az igazságot és szabadulj ki a tömegszellem lelket pusztító örvényéből!

2019. szeptember 28.

HIHETETLEN, DE IGAZ

Úgy van beállítva ez a lenti világ,
hogy lehetőségnek higgyük azt, ami megöl,
és elforduljunk attól, ami életet ad.
Ekképp úgy süllyedünk lejjebb és még lejjebb,
hogy közben azt hisszük,
hogy emelkedünk. 

2019. szeptember 27.

A LÁTSZAT ELLENÉRE
a Jóga, a Reiki, a „Metafizika”, a Pránanadi, a Theta Healing, a Villás Béla iskolája, a Numerológia, a Szcientológia, a Vipassana meditáció, a családállítás, a regresszió, az asztrológia, a jóslás, az agykontroll, az angyalkommunikáció, a sámánizmus, a táltosiskolák, a reinkarnációs tanok, de még a legtöbb keresztény felekezet sem oda viszi az embert, ahova bárki is menni szeretne.
A tisztánlátás ajándék Istentől. Az élet bölcsessége úgyszintén. Nincs szükség arra, hogy bárkit győzködjek erről, mert aki őszinte, gyermeki szívvel Istenhez kiált, megkapja ajándékba annak látását, hogy mi a valóság a felsorolt irányzatok mögött, és mi az ára annak, hogy valaki beleesik és benne is marad valamelyikben.

2019. szeptember 25.

Egyre gyakrabban hallani, hogy Istennek szüksége van rád. Ez épp az ellenkezője annak, hogy neked szükséged van Istenre. Most akkor kinek is higgyek? Azoknak, akik azt mondják, hogy Isten annyira elesett, hogy épp egy olyan gyarló emberre van szüksége, mint én, vagy azoknak, akik azt mondják, hogy egy olyan gyarló embernek, mint én, szüksége van valakire, akinek tökéletes rálátása van az élet dolgaira, és még segíteni is tud nekem? (Videó: Istent lehetetlen szeretni)

2019. szeptember 25.

A LEGTÖBB EMBER TESTE RÁROTHAD A LELKÉRE

Azzal, hogy az ember a testéért él, a testéért dolgozik, azt tanúsítja, hogy fontossági szempontból az ő lelke a teste alatt helyezkedik el. Mivelhogy a test öregedése, romlása és rothadása elkerülhetetlen, az ilyen személyeknél a test rárothad a lélekre. Ez az, amit az írás kárhozatnak nevez. Ez a lélek károsodása avagy kárhozata, ami azt jelenti, hogy a test öregedése, romlása átterjed a lélekre, amely alá van rendelve a testnek. (Videó: Spirituális testiség vagy testi spiritualitás)

2019. szeptember 25.

Ha már pénzért dolgozol, és nem az igazságért, dolgozzál keményen, mert nagyon sok mindent meg kell vásárolj a gyermekednek, ha bölcsességet és igazságot nem tudsz adni neki!

2019. szeptember 24.

Csak a lelki öröm képes megszabadítani a testi örömök rabságából. A testi örömöt csak addig élvezhetjük, amíg van test, amely révén megszerezhetjük azt, de mi lesz a mi örömünkkel, ha meggyengül, netán elvész a test?
Hogyan szerezhet lelki örömöt az ember? Miképp válhat szabaddá a lélek örömei által?
(Video: Hogyan érhető el a lelki öröm?)

2019. szeptember 23.

Szeretem a Pál bizonyságát, és örömmel olvasom a Péter tanúságtételét, amely engem is megerősít.
Mindazonáltal nem az a dolgom, hogy Pétert vagy Pált idézzem, – noha alkalomadtán azt is megtehetem – hanem az, hogy ama Lélek által szóljak, amely által Jézus halálra gyötört teste feltámasztatott a halálból, és amely által Pál, Péter, Márk, Lukács és János bizonyságtétele is megszületett.
Akinek füle van, hallja!

2019. szeptember 23.

Annak a személynek, aki meg szeretné ismerni az igazságot, el kell veszítenie az önbizalmát.

2019. szeptember 23.

Te miről teszel bizonyságot? Arról, amit olvastál, amit mások mondtak neked, amit kívülről kaptál, vagy arról, amit te személyesen láttál, és tapasztaltál?

„Bizony, bizony mondom néked, a mit tudunk, azt mondjuk, és a mit látunk, arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.”

2019. szeptember 20.

EMBEREK, AKIK MEGLOPJÁK ISTENT

Vannak személyek, akik úgy cselekszik a jót, hogy akik őket látják, kíváncsiak lesznek Istenre; Őt kezdik keresni, és vágynak arra, hogy hallják Őt, megismerhessék Őt, és személyes kapcsolatuk legyen Vele. (Mt 5:16)

Mások pedig úgy cselekszik a jót, hogy akik őket látják, őket dicsérik, őket keresik, őket követik, és az ő rabjaikká, szolgáikká válnak. Ekképp alakulnak ki a személyi kultuszok, amelyek megakadályozzák az embereket abban, hogy megismerjék az örök igazságot, Isten országát.
Amikor egy emberi személyt dicsérnek a jóért, az történik, hogy az Örökkévaló „kifelejtődik” a képből, és mindenki elveszik. Ezért a dicséretet adó, és a dicséretet elfogadó személy egyaránt felelős. Amikor Istent dicsérik a jóért, mindenki jól jár, mindenki megmenekül. (Mk 10:18)

2019. szeptember 15.

A FELELŐS SZÜLŐ
fizet a modern technika atyjának, és egy intézménynek, hogy a gyermekét átprogramozza, és amikor teljesen kiég az ő lelke, azt mondja neki, hogy érted tettem, gyermekem. Miattad áldoztam fel az életem.
Irgalom Atyja, ne hagyj el!

2019. szeptember 15.

A KÖVÉR PÁSZTOR TITKA

Eddigi életemben még kövér marhapásztorral nem találkoztam. Viszont kövér „emberpásztorral” már igen.

Annak a személynek, aki gondját kell viselje a marhacsordának, akár egy juhnyájnak, nincs ideje, sem lehetősége elhízni, mert sok a munka. Viszont azoknak a személyeknek, akikről Jézus azt mondja, hogy béresek (mert pénzért hirdetik Isten országát) könnyű elhízni.
Miért?
Azért, mert az emberek jól tejelnek, és a gyapjúból sincsen hiány. A munka pedig nem öli meg őket.

A kövér pásztor rendszeres látványa egyik legfőbb bizonyítéka annak, hogy nem ismerted meg az egy igaz pásztort, és be vagy csapva. Életed idejével, életed erejével és a pénzeddel a hazugságot élteted, amely megfoszt téged annak lehetőségétől, hogy megismerd Krisztus tanítását, és szabadulást nyerj általa.

Megjegyzés: A sovány pásztor látványa sem garancia arra, hogy a gyülekezetben az igazságot hallod.
Lehetséges, hogy Ő még a karrierje elején tart, és még sokat kell dolgoznia azon, hogy megtévesszen annyi embert, akiket rendszeresen megfejve és megnyírva felhizlalhatja magát.
Ha ezt elolvastad, többé nem mondhatod, hogy téged senki sem figyelmeztetett!
(Jn 10:11-17)

2019. szeptember 14.

„A madjar nyelv hallott!
Akik azt beszélhet-nék,
azoknak sincs már túl sokk hátra!”
Annónimusz 🤭 🤣🙃

2019. szeptember 12.

A kutatók szerint
az emberek mindent elhisznek,
ami úgy kezdődik, hogy
„A kutatók szerint”.

2019. szeptember 9.

Ha az igazság útjára lépik valaki,
elkerülhetetlen, hogy legyenek ellenségei.
Viszont ha valakinek vannak ellenségei,
még nem biztos, hogy az igazság útján jár.

Amikor az igazi szépség megmutatja magát,
fény derül a mesterséges szépség rútságára.

2019. szeptember 3.

AZ EMBER AZ IGAZSÁGOT
VAGY MEGÉRTI, ÉS ÉL VELE,
VAGY MEGMAGYARÁZZA!

2019. szeptember 2.

Aki emberektől szerezte a hitét,
attól az emberek el is vehetik azt.
Aki az Örökkévaló Istentől szerezte a hitét,
attól egyetlen földi halandó sem veheti el azt;
annak hite örökre megmarad.

Boldog mindenki, akinek nem csupán a test és vér jelenti ki, hogy ki a Krisztus Jézus valójában, hanem a mennyei Atya.
Boldog mindenki, aki vágyik arra, hogy a Teremtő maga kijelentse, hogy merre található az élet keskeny útja.

„Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, a melyeket nem tudsz.”

2019. szeptember 1.

Minden ember védi a befektetését, és miközben ezt teszi, elveszíti a lelkét. Mi a te legfontosabb befektetésed, amiért lemondasz a lelkedről?„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?”

2019. augusztus 31.

Boldog ember az,
aki nem lakik jól világi élvezetekkel,
és éhségét az Örökkévalóra
irányítja.