Kategóriák
Minden

Mindenki én vagyok.

Ha tudok úgy gondolkodni, hogy minden ember én vagyok, senkire sem haragudhatok, mert minden egyes embertársamban egy olyan lehetőséget látok, amely bennem is jelen van.
Valójában a neheztelést és a haragot is csak akkor tudom elengedni , ha tudok úgy nézni embertársaimra, hogy ők is én vagyok, és amit az ő homályos tükreikben látok, az bennem is jelen van, az engemet is épp úgy elválaszt a Tökéletességtől, az Isten országától, mint őket.
Ha gonosz embert látok, a gonosz oldalamat szemlélhetem embertársam tükrében. Ha jó embert látok, a bennem is jelenlévő jó lehetőségét vehetem szemügyre.
Most egy kis ideig még minden lehetőséget láthatok, amivé lehetek az általam meghozott döntések révén. Ez a földi élet lényege.
Viszont a Mindenható úgy teremtette a világot, hogy az tökéletes legyen. Ekképp a tökéletlenség csak ideig-óráig való, időhöz van kötve, és nem örökölheti az időtlenséget, avagy az örökkévalóságot.
Az ember számára meg van mutatva, milyen a nem tökéletes élet, és milyen a tökéletesség teljes hiánya. Ily módon szabadon választhat az élet és a halál között.

A Földön az ember akkor lehet mennyei állapotban, amikor képtelen rosszul látni, nehezteléssel szemlélni bármit is. A jót és a tökéletest próbálja látni mindenben, és a gonoszra nem haragszik. Azt egyszerűen csak elengedi, elveti magától, nem táplálja figyelmével. Felismeri saját magában a gonoszságot, őszintén megbánja, eldobja magától azt, és teljes lényével ragaszkodik a jóhoz, a tökéleteshez. Így fogja meglátni a mennyek országát, ahol már minden tökéletes, ahol a tökéletlenségnek még az árnyéka sem lehet jelen.
Az ige, avagy az élet tervrajza szerint szükségszerű, hogy a szétválasztódás megtörténjen, mert így igazságos azon személyekkel szemben, akik kitartóan, akár életük árán is a jót választották. Az ő jutalmuk az, hogy örökre megszabadulnak a gonosz látványától, attól a tolvaj szellemiségtől, amely folyton csak elvesz, de vissza semmit sem ad.
Nagyon fontos, hogy az ember döntsön, hogy az életével melyiket táplálja, és ne nehezteljen azokra, akik még képtelenek meglátni az általa választott értékrendben az életet.

„Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.”

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?