Kategóriák
Minden

Miért vagyok botrány?

NEM LEHETEK MÁS, MINT BOTRÁNY
Az igazság szeretetében nem lehetek más, mint botrány mindenki számára, aki gyűlöli Istent.
– De hát ki gyűlöli Istent? – kérdezhetné valaki – hisz szinte mindenki hisz a „Jóistenben”.
Ez bizony így van. Az általa elképzelt istenképben mindenki hisz. De vajon megmentheti-e az embert a tulajdon képzelete, a saját, istenről alkotott elgondolása? Minden bizonnyal nem. Hisz épp ez a képzet felelős az ő jelenlegi testi és lelki állapotáért. Igen, drága barátaim. Annak köszönhető a sok nehézség, a sok betegség, a sok erőtlenség, hogy mindenki a saját elméje szüleményét nevezi istennek, és abban hisz.
A bálványimádás legelterjedtebb formája nem a szobrok, azaz a faragott képek tisztelete, hanem a saját, Istenről alkotott elképzeléseink szeretete.
Amikor az ember a saját, Istenről alkotott elképzelése előtt tiszteleg, valójában nem csupán a bálványimádás bűnében vétkes, hanem még az önimádat végzetes betegsége által is gyötörtetik.
A fentiek értelmében, aki e két vétséggel ékesíti életét, leplezett módon ugyan, de gyűlöli az Élet Szerzőjét, Istent. Ekképp képtelen élni az Ő kegyelmi ajándékával, melyet elfogadva megújulhatna élete.
Mi az Ő kegyelmi ajándéka, amely által bárki megszabadulhat a társadalomtól szerzett hazugságai, és bűnei börtönéből?
Az Ő kegyelmi ajándéka, drága barátom, az Ő szava, az Ő életről szóló kijelentése, amelyet megismerve semlegesíthetjük az életünket uraló hazugságokat, bűnöket, és szabad lélekké válhatunk.
Mi az Ő szava? Mi az Ő kijelentése, amely által szabadulást nyerhetünk a mókuskerékből, a hiábavalóság labirintusából?
Az Ő szava, amelybe belekapaszkodva minden vak meggyógyulhat és minden rab megszabadulhat, nem más, mint az ártatlanul halála kínzott, és harmadnapon feltámadt Jézus Krisztus. Az Ő élete, az Ő beszéde, az Ő szellemisége, az Ő szeretete és az Ő feltámadásának az ereje, amelyet minden igazságot éhező ember megismerhet Máté, Márk, Lukács és János evangéliumának segítségével.
Ha valaki alázattal és az igazság megismerésének őszinte vágyával fürkészi az Ő beszédét, meg is fogja érteni azt. Annak bizonyítéka, hogy valaki megértette az Ő beszédét az, hogy vágyik arra, hogy megcselekedje mindazt, amit Ő mondott. És aki megcselekszi azt, amit Ő mondott, megismeri az igazságot, és legyőzi a halált és a hiábavalóságot.
Ez az evangélium, más szóval: örömhír.

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?